Osebna identiteta je naša kletka laži – kako jo razumeti?

Identiteta je povezava z določenimi prepričanji, ki so pogosto omejena, saj se t.i. čudeži vedno dogajajo izven realnosti ega. Članek o ustvarjanju identitete in ega vam bo pomagal razširiti zavedanje o človeškem osebnem jazu in lažeh, ki nam oblikujejo življenje.

24. 9. 2017

Ustvarjanje »Jaza«

Že od rojstva smo si začeli ustvarjati svojo identiteto ter skozi izobraževanje, tradicijo, medijske in družbene vplive prevzemati miselne koncepte družbe. Od vsega začetka se nam torej dopoveduje, kaj je popolno in kaj ni, naučeni smo obnašanja, tudi obsojanja sebe in drugih. Preko komentarjev drugih ljudi se učimo o svoji identiteti, vsi našteti pogoji pa začnejo oblikovati prostor »jaza«, osebne identifikacije z določenimi vrednotami in značilnostmi. Za ideja »jaza« hkrati ustvari tudi podlago za gradnjo ega in naše prihodnosti.

Identiteta ni to, kar smo v resnici, celotni proces ustvarjanja identitete se namreč dogaja prek zunanjih konceptov, ki jih nato ponotranjimo. Med ustvarjanjem identitete pogosto pozabimo ali potlačimo svoj resnični jaz, ki je notranji, saj je povezan z dušnim bistvom.

»Jaz« je kreacija in kombinacija konceptov, idej in sodb o sebi na podlagi preteklih izkušenj in akumuliranega znanja. Napačno je zatorej nase gledati z vidika kar vemo in kaj mislimo. Ego je tisti, ki na površje prinese številne probleme in iluzije, zatorej trpimo zaradi idej in stvari, ki smo si jih ustvarili sami.

Posameznik se v sebi čuti dolžnega, da ugodi svojemu egu, ki za srečo rabi določene pogoje, vendar ko se ti izpolnijo, bo ego razkril nadaljnji neskončni cikel potreb. V modernem potrošniškem svetu se zato lahko hitro izgubimo v materialističnih impulzih in vzgibih, da bi ugodili svojemu egu in namišljenemu jazu.

Ključni problem nastane torej zaradi ega, ki nadvlada ter nadzira vsak delček osebnega delovanja. Iluzija traja toliko časa, dokler se posameznik ne zbudi in prepozna svoje namišljene iluzije.

Nenadna realizacija in zavedanje

Znotraj nas obstaja globok vir čiste zavesti, ki želi pridobiti našo polno pozornost ter nas prebuditi od iluzije. Nekateri to imenujejo intuicija, luč, božanski navdih, ključno pa je, da nas poziva in vodi k temu, da sprevidimo resnične fizične oblike življenja. Ta luč nas vodi k temu, da se sprašujemo o sebi, družbenem sistemu in svetu, v katerem živimo. To zavedanje je brez oblike in brezčasno, ter nas ohranja pri življenju.

Ko opustite laži ega in se nič več ne identificirate z lažnimi koncepti o sebi, boste to, kar ste vedno bili, iskrena oblika sebe, del vesolja, v harmoniji z vsemi bitji in skupaj z višjo resnico.

Če se identificirate z egom, potem bo vaš um deloval v skladu z njim, vse misli se bodo obudile v omejenem miselnem konceptu, medtem ko boste vi v tem zaslepljenem stanju mislili, da vam govori vaša intuicija.

Če želite nadzirati svoje misli, potem morate sprva uvideti, od kod prihajajo. Ko se prenehamo identificirati z mislimi in konstrukti ega, potem se um začne preoblikovati in povezovati z naravo resnične biti. Z razkritjem in opustitvijo ega se preusmerimo v višje stanje zavesti, kjer živimo izven osebnih iluzij in brez vpetosti v laži in matrice.

»Resnica in resničnost«

Razumeti moramo naravo in mehanizem ega, saj veliko človeških problemov v sodobnem svetu izhaja iz njega. Pogosto namreč vedno najdemo rešitev za probleme, ki smo si jih ustvarili sami. Apliciranje rešitev na samo-ustvarjeni sistem pa nadaljnje ustvarja le še več problemov.

»Resničnost je preprosto izguba ega. Uničite ego, tako da raziščete njegovo identiteto. Ker ego ni entiteta, bo takrat samodejno izginil in pristna resničnost bo lahko svobodno zasijala.« – Osho.