Ravni človeške zavesti, 1. del

Prebudite se iz nižjih stanj zavesti! Kako zavibrirati na višji frekvenci oz. kako dvigniti svojo vibracijo bo tema zimskega Sensa vikenda v Portorožu. 

Ravni človeške zavesti, 1. del (foto: Shutterstock) Shutterstock
20. 1. 2014

Zavest vibrira po lestvici zavesti

Dr. Dawid R. Hawkins, avtor knjige Power versus force, je razložil in opredelil različna stanja zavesti in njihov vpliv na našo realnost ter kvaliteto življenja.

Različna stanja človeške zavesti je razporedil v lestvico od 1 do 1.000.  Nižje vibracije oz. energije prinašajo težke okoliščine, bolezni, motijo naš naravni napredek, razvoj in rast, vibracija, ki na lestvici dosega 1 000 enot, pa je stanje uma razsvetljenega mojstra.

Najniže čustvo je po dr. Hawkinsu sram, ki je na 20. enoti energetske lestvice, sledijo krivda s 30 enotami, apatija 50, žalost 75, strah 100, hrepeneča želja 125, jeza 150, ponos 175, pogum 200, nevtralnost 250, pripravljenost 350, sprejemanje 350, razlog 400, ljubezen 500, radost 540, mir 600, razsvetljenje 700 do 1000.

Čustva, kvalitete energij in njihov vpliv na našo realnost:

Energetska raven 20: SRAM

Hawkins to stanje oz. čustvo uvršča najnižje na svoji lestvici. To vibracijo nosijo ljudje, ki so bili v otroštvu zasramovani in poniževani, lahko s strani staršev, vrstnikov ali širše okolice. Ena od hujših oblik ponižanja v otroštvu je spolna zloraba. Taki ljudje imajo tendenco »energetskega brisanja«. Nezavedno se umikajo v »neobstoj«.

To so ljudje, ki jih v skupini ljudi nikoli ne opazite, ker se zaradi svojih zaviralnih občutkov sramu ne želijo izstopati, biti opaženi ali se izpostavljati. Hawkins pravi, da je življenje na tej energetski ravni najbliže smrti, torej nasprotju resničnega življenja. Taki ljudje bolj ali manj vegetirajo oz. životarijo, če se seveda ne zavejo svojega stanja in ga zavestno spremenijo. So pretirano introvertirani, umaknjeni, živijo v svojih sanjskih svetovih. Občutek sramote se razvije v stalno nervozo, ki ima pogubne posledice za človekovo fizično in psihično zdravje ter splošno blagostanje.

Take osebe imajo nizko samopodobo, ki jo pogosto prikrivajo oz. kompenzirajo z navideznim perfekcionizmom, skrajnim moralizmom. So rigidne in nestrpne osebnosti. Hkrati so ljudje, ki nosijo tako vibracijo lahko zelo obsojajoči, saj tako navzven sproščajo in se osvobajajo velikega pritiska stalnih občutkov manjvrednosti. Ljudje, ki so bili v otroštvu  deležni krutega zasramovanja, lahko krutost razvijejo tudi v sebi. Ker živijo v senci, niso kreativni izraženi, njihova življenjska energija se iz ustvarjalne zaradi potiskanja spremeni v destruktivno. Ker so vajeni umika, v sebi kopičijo jezo, ki je v svoji osnovi razdiralna vibracija.

Sama verjamem oz. vem na podlagi svoje osebne izkušnje in iz izkušenj ljudi, s katerimi sem delala pri dvigu osebne vibracije, da je ta kvaliteta energije lahko prinesena v to življenje iz prejšnjih življenj. Duša na svoji poti skozi življenja zbira energetske vtise, ki iz našega nezavednega in preteklosti delujejo na nas v tem življenju in trenutku.

Energetska raven 30: KRIVDA

Krivda je v naši zahodni družbi velikokrat uporabljena kot orodje za manipulacijo. Že naslov ruskega romana Zločin in kazen nakazuje, da gresta krivda in kazen z roko v roki. Ljudje, ki so zaznamovani z vibracijo krivde v svoje življenje privlačijo nesreče, bolezni in neprijetne, destruktivne dogodke in situacije. Tudi za to stanje je osnova nizka samopodoba.

Arhetip krivega oz. grešnega človeka nam je vsem dobro poznan iz biblijske zgodbe o Adamu in Evi. Če gre verjeti Bibliji, smo že smo dejanje našega spočetja v osnovi grešno dejanje, za katerega je po krščansko prav, da se že zaradi svojega obstoja počutimo krive in umazane. Človeka, ki se počuti krivega, je zaradi njegove ponižnosti in vodljivosti lahko manipulirati, Tudi nekatere vzhodne religije nosijo sporočilo krivde skozi nauke o karmi in reinkarnaciji. Tudi koncept novodobne duhovnosti o življenjskih lekcijah temelji na krivdi.

Ljudje, ki nosijo vibracijo krivde, se počutijo neprimerne, nezadostne, krivijo se za vse, kar so v življenju storili in kar bi morali, pa po njihovo niso. Preveliko breme krivde včasih vodi v popolnoma drugo skrajnost, v popolno zanikanje in ignoranco vseh moralnih vrednot, etike, do popolne amoralnosti. Seveda je tako vedenje spet kompenzacija za globoko potisnjene občutke krivde.

Energetska raven 50: APATIJA

Za to raven so značilni revščina, obup in brezup. Ko življenje gledamo skozi prizmo apatije, se nam prihodnost zdi žalostna in brezupna. Živimo življenje v temi. To je stanje nemoči, ki nas vodi v občutke in situacije žrtve. Ljudje, ki živijo na tej energetski ravni, imajo občutek, da nimajo ne moči, ne možnosti, ne sredstev, ne energije za spremembo. Počutijo se nemočne žrtve okoliščin, v katerih so se znašli, so pretirano pasivni. Simptomi za tako stanje so še neodzivnost na dražljaje, stanje šoka, zbeganost, občutek otopelosti.

To je vibracija, na kateri bivajo brezdomci in ljudje z roba družbe. Prav tako je to usoda veliko starih ljudi, bolnih in vseh, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov izolirani od družbenega dogajanja. V takih stanjih se življenje čuti kot breme, ljudje se počutijo lene in težke. To je tudi vibracija ulice iz indijske Kalkute. To je stopnja opustitve vsakršnega upanja in vdaje usodi ter popolna odsotnost poguma, da bi se spopadli z našo situacijo in ji pogledali v obraz. Seveda  v naši kulturi tako skrajna oblika te vibracije ni tako pogosta, prav gotovo se pa kaže v manj drastičnih okoliščinah in je prisotna v naši kolektivni zavesti.

Energetska raven 75: ŽALOST

To je raven žalovanja, izgube in malodušja. Večina nas ima to izkušnjo v določenem obdobju našega življenja, problem nastane, ko se žalost naseli v našo dušo in telo ter postane naša stalna spremljevalka. To je življenje v obžalovanju, kesanju in depresiji. V svoji skrajni obliki je to raven poražencev življenja, ki počasi začnejo sprejemati neuspeh kot življenjski slog oz. normalen del njihovega življenja. Ker neuspeh vedno znova pričakujejo, so ga po zakonu privlačnosti tudi deležni.

Velike izgube v zgodnjem otroštvu, na primer izguba staršev, ločitev, lahko v nas pusti energetske zapise izgube. Žalovali bomo vse življenje, pa se tega v resnici ne bomo niti zavedali. Tako bomo ustvarjali vedno nove čustvene izgube in tonili vedno globlje v brezup in žalost. Vibracijo žalosti in izgube nosijo hazarderji, ki si take situacije vedno znova ustvarjajo. Sčasoma ne izgubijo samo denarja, ampak tudi družino, prijateljstva, dom, službo, družbeni status …

Ko je človek v stanju žalosti, vidi razloge zanjo povsod: v osebnem življenju, v svetovnih razmerah, v žalosti življenja samega, ki se kmalu občuti kot kronična izguba samega sebe. Čeprav je žalost nizka vibracija, ima še vedno več energije kot apatija, saj prinaša osvoboditev skozi jok. Če smo se pripravljeni spopasti s svojo vibracijo in jo na pravilen način predelati, imamo veliko več možnosti za osvoboditev kot nekdo, ki je v stanju popolne apatije in zanikanja.

Energetska raven 100: STRAH

Na tej ravni je na voljo veliko več življenjske energije, malce strahu pred nevarnostjo je lahko tudi zdravo. Zaznavanje strahu pomeni, a dej naša energetska raven višja od stanj apatičnosti in žalosti, ko smo tako otopeli, da strahu niti ne zaznavamo več. Strah v njegovi nezdravi obliki vlada večjemu delu sveta in nas kolektivno spodbuja v neskončne aktivnosti. Strah pred sovražniki, denarjem, starostjo, smrtjo, zavrnitvijo in množica drugih družbenih strahov so osnovni motivatorji pri večini ljudi.

Z vidika te ravni svet je videti nevaren, poln pasti in groženj. Strah je orodje za nadzor in manipulacijo v totalitarnih in malo manj totalitarnih režimih. Mediji in oglaševanje igrajo na karto strahu z namenom povečanja tržnih deležev. Načini širjenja strahov so brezmejni kot človeška domišljija. Ko nas je neprenehoma strah, lahko to postane obsesivna motnja in lahko prevzame kakršnokoli obliko: strah pred izgubo partnerja vodi v pretirano kontrolo in ljubosumnost ter kronično visoko raven stresa.

Razmišljanje o strahu lahko povzroči pravi energetski namišljeni balon, paranojo ali pa ustvarja nevrotične obrambne strukture, ki so danes nalezljive in so postale prevladujoči socialni trend. Strah vodi v zatiranje rasti posameznika in vodi do inhibicije. Ker je za preseganje strahu potrebno veliko energije, ljudje, ki so v teh stanjih, velikokrat za doseganje višje ravni zavesti potrebujejo pomoč. Tako so nagnjeni k iskanju močnih voditeljev in avtoritet, očetovskih in materinskih figur, za katere se zdi, da jih vodijo iz njihovega suženjstva.

Energetska raven 125: ŽELJA

Na tej ravni energije imamo na voljo še več življenjske energije. Želje motivirajo velik del človeških dejavnosti, vključno z ekonomijo. Oglaševalci igrajo na naše želje in naš nezavedni um programirajo z umetno ustvarjenimi potrebami, vezanimi na našo nagonsko naravo ... Hrepeneča želja nas sili v to, da smo pripravljeni vložiti veliko truda in časa za doseganje cilja in pridobitev nagrade – zadovoljitve.

Želja po moči, prestižu in denarju je pravzaprav lahko motivirana s področja strahu. Če je želja premočna, postane hrepenenje po njeni izpolnitvi močnejše kot življenje. Ko smo v takem stanju, ne bivamo v tukaj in zdaj, ampak vedno v prihodnosti, saj menimo, da nam bo izpolnitev želje  prinesla tudi srečo. Žrtev pretirane in hrepeneče želje se dejansko ne zaveda motivov, ki so za željo. Nekateri ljudje postanejo zasvojeni z željo po pozornostjo in želijo voditi življenja drugih z njihovimi stalnimi zahtevami.

Želja po spolni odobritvi je zgradila celotno kozmetično in modno industrijo. Želja ima opraviti tudi z vibracijo pohlepa in kopičenja. Velikokrat je ta vibracija nenasitna našega globokega nezadovoljstva – običajno čustvenega – izpolnitev ne zadovolji, izpolnjeno željo ponavadi tako nadomestimo z novo. In spet smo na lovu za novo potešitvijo. Začaranega kroga ni težko spregledati. Vendar želja ostaja veliko višja vibracija kot apatija in žalost.

Ko se v nas prebudi želja, smo na dobri poti, da se prebudimo iz nižjih stanj. Televizija je imela velik vpliv na mnogo narodov, ki so živeli v zatiranosti, njihova želja po boljšem jih je dvignila na višjo stopnjo in začeli so iskati boljše življenje. Želja lahko torej postane odskočna deska za še višjo stopnjo zavedanja.

Dijana Tara Sever

Nadaljevanje članka: Ravni človeške zavesti, 2. del

Prebudite se iz nižjih stanj zavesti tudi vi!

Kako zavibrirati na višji frekvenci oz. kako dvigniti svojo vibracijo bo tema zimskega Sensa vikenda v Portorožu. Pridružite se nam na odličnih delavnicah za telo in um.