REI - nova teorija psihe

Nerazkriti avtor slovenskega rodu v zdaj že kultni knjigi [psi] razkriva novo teorijo delovanja človeškega uma, ki bi lahko pomenila revolucijo na področju znanstvene psihologije.

 

7. 12. 2011

Kaj je REI?

REI je nova teorija o delovanju človeške duševnosti, ki ponuja celostno razlago delovanja človeškega uma.

Pravi, da se vsi procesi v človeškem umu dogajajo na osnovi povezanosti treh neodvisnih miselnih procesorjev (razumov):

  • Racia (R),
  • Emocia (E) in
  • Instinkta (I).


(Pomen njihovih imen ni enak pomenu besed, ki jih označujejo.)

Vsak izmed njih dojema dogajanje okrog sebe povsem po svoje: Racio predstavlja naš logično-analitični del razmišljanja in je edini razum, ki se ga zavedamo; Emocio razmišlja v slikah, Instinkt pa z občutki in strahovi.

Po teoriji REI naj bi bilo ključno razmerje moči med Instinktom, Emociom in Raciom, ker določa značaj človeka oziroma njegov vzorec razmišljanja in dojemanja sveta. Glede na razporeditev moči med tremi razumi govori REI o obstoju trinajstih različnih človeških značajev. Dvanajst jih je v naravi enakovredno zastopanih, medtem ko se trinajsti pojavlja redko.

S tem preprostim modelom je mogoče razumeti in pojasniti vse pojave, povezane z delovanjem človeškega uma: zaljubljenost, sanje, depresijo, avtizem, Aspergerjev sindrom, fobije, disleksijo, težave sodobnega človeka, kot so nezvestoba, osamljenost, zasvojenosti in težave v spolnosti, pa tudi zapletene družbene fenomene in gospodarske sisteme.

Psihologinja Maša Blaznik, ki jo je teorija REI pritegnila, zato jo je začela poglobljeno študirati in uporabljati pri svojem delu, ocenjuje, da gre za pomembno novost na področju psihologije. Globino potenciala, ki ga ima REI, pa bo po njenem mnenju razkrila šele prihodnost.

Na osnovi REI razvozlana disleksija

Širši javnosti je bila pred kratkim prvič predstavljena metoda za odpravo disleksije, motnje učenja branja in pisanja, nastale iz teorije REI, ki jo je na prvih primerih že preizkusila skupina neodvisnih strokovnjakov.

Psihologa Maša Blaznik in Matic Munc, ki sta metodo preizkusila pri svojem delu v praksi, se strinjata, da gre za izredno pomembno odkritje, ki odpira povsem nov pogled na razumevanje disleksije in hkrati prinaša rešitev.

Disleksija je namreč doslej po mnenju uradne stroke veljala za neodpravljivo motnjo. “Otroci in odrasli dislektiki po vsem svetu so z Erosovo metodo za odpravo disleksije dobili potrditev, da z njimi ni nič narobe, ker ‘ne znajo brati’, in da tudi zanje obstaja rešitev,” je prepričana Blaznikova.

Kako berejo dislektiki

Dislektiki pri branju ne sestavljajo besed iz posameznih črk, temveč jih kot celoto povezujejo s slikami v svojem spominu. Ker pri branju zajemajo cele besede oziroma korene besed kot posamezne simbole, si morajo tako zapomniti nekaj tisoč nadvse podobnih slik namesto 25 simbolov – črk, ki zaznamujejo glasove.

Do težav pride pri besedah, ki jih ne prepoznajo, ki si jih zaradi njihove abstraktnosti ne morejo slikovno predstavljati, ali pri besedah, ki imajo dvojni pomen.

Erosova metoda za odpravo disleksije

Disleksija je po teoriji REI težava, povezana z razumom Emociom, ki ne razmišlja sistematično, kot to zahteva proces branja, temveč intuitivno, saj sledi le svojim slikovnim predstavam.

Dislektiki torej pri branju namesto Racia uporabljajo Emocio. REI težavo domiselno reši tako, da z uvedbo dvojnih simbolov za posamezne glasove – poleg črk tudi številke – Emociu prepreči, da bi se vmešaval v proces branja.  Branje dvojnih simbolov povzroči, da otrok bere brez značilnih dislektičnih napak in se razvije v bralca, ki nima nobenih znakov disleksije.

Luka, prvi dislektik, ki se je učil brati po metodi REI

Luka je učenec 4. razreda, ki pred enim letom kljub velikim naporom staršev in strokovnih delavcev sploh še ni bral, kar ga je vedno bolj omejevalo pri spremljanju učne snovi v šoli. Po več mesecih branja posebej prirejenih besedil z dvojnimi simboli Luki zdaj branje ne povzroča več večjih težav, zanimivo pa je, da pri branju sploh ne dela več značilnih dislektičnih napak.

Ker je branje dolgotrajen učni proces, bo moral usvojeno znanje še utrditi in izpopolniti, vendar navdušeni starši in učitelji pri tem ne vidijo več težav.

Prve izkušnje

“Otroci, s katerimi delam po metodi REI, so stari večinoma 12 let. Pri starejših otrocih z disleksijo se rezultati ponavadi pokažejo nekoliko pozneje kot pri mlajših. Napredek pri fantu, ki je po tej metodi delal najdlje, to je štiri mesece, pa je zelo opazen, kar je opazila tudi svetovalna delavka v šoli. Mislim, da je metoda ob rednem in vztrajnem delu uspešna in lahko veliko pripomore k odpravljanju disleksije,” pravi Jerneja Munc iz psihosocialne svetovalnice Akcija!.

Tudi psihologinja Maša Blaznik pozdravlja novo metodo: “Ob testiranju metode v praksi se vsaka njena faza izkaže za smiselno in funkcionalno. Prepričana sem, da smo z REI razlago disleksije ter rešitvijo, ki motnjo odpravlja, dobili odkritji, ki bosta prinesli ključen preobrat na področju preučevanja disleksije v slovenskem in mednarodnem prostoru.”

Oglejte si videoposnetek novinarske konference, na kateri je bila predstavljena Erosova metoda za odpravo disleksije