Temelji fizikalne ekonomije, v kateri ni več ideje profita

Zgrešeno 'ekonomijo dobička' je treba zamenjati s fizikalno ekonomijo, ki deluje skladno z zakoni fizike. Fizikalna ekonomija odpravlja posojanje denarja na obresti, ki je glavno orodje modernega kapitalizma, ki deluje preko posojil Svetovne banke, saj ropa po svetu.

13. 1. 2016

Statistike kažejo, da v državah, ki so sprejele pomoč Svetovne banke, revščina narašča. Posojila porabi peščica ljudi v državi, ki skupaj z multinacionalkami gradi infrastrukture za izkoriščanje naravnih bogastev.

Seveda banke tudi v fizikalni ekonomiji še naprej lahko posojajo denar, vendar po minimalnih obrestih, ki so potrebne, da se izplačajo plače bančnim uslužbencem. Resnična vloga bank je ustvarjanje pogojev za prost pretok denarja, ki je v svoji prvobitni naravi 'menjalno' sredstvo, ne pa sredstvo za neupravičeno bogatenje, ki ustvarja bančne luknje in inflacijo.

Fizikalna ekonomija narekuje, da je država (in vse njene institucije) instrument družbe. Državna centralna banka mora biti izključno v lasti države in služiti interesom državljanov in družbe. V bančništvu mora biti individualni interes podrejen družbenemu. Podlaga denarju mora spet postati zlato. Vsak državljan mora imeti možnost, da lahko svoj denar zamenja v centralni banki z zlatom.

Fizikalna ekonomija odpravlja borzni sistem in s tem trgovanje z vrednostnimi papirji. Veliki kapital preko borznega sistema manipulira z majhnimi delničarji, ki v glavnem zmeraj izgubijo vloženi denar. Fizikalna ekonomija bo onemogočila pridobivanje denarja borznim špekulantom, ki s pritiskanjem gumbov na njihov računalnik destabilizirajo finančne trge in kujejo velike dobičke na račun delovnega človeka.

Fizikalna ekonomija odpravlja neupravičeno bogatenje trgovcev, ki imajo velikokrat tudi 100% ali celo večodstotne marže. Trgovska marža je lahko maksimalno od 10 do 20% cene, za katero jo trgovec kupi od kmeta, obrtnika ali drugega proizvajalca, ki je izdelek ustvaril.

Temelji fizikalne ekonomije, v kateri ni več ideje profita, so torej naslednji:

  • človekovo delo je edini možni in pravilni način pridobivanja energije za življenje
  • denar je menjalno sredstvo (ne more biti instrument bogatenja), ki mora imeti zlato podlago
  • banke posojajo denar na minimalne obresti, ki so namenjene plačam bančnih uslužbencev
  • centralne državne banke morajo biti 100% last države
  • ukinitev borznega sistema, ki je glavni instrument manipulacije velikega kapitala
  • trgovske marže so lahko med 10 in 20% od odkupne cene proizvoda.

Fizikalna ekonomija ima za podlago osnovne fizikalne zakone, po katerih delujeta vesolje in narava in lahko postane temelj za razvoj družbe, ki bo človeku vrnila svobodo in dostojanstvo. Zdravje posameznika in družbe je v sorazmerju z njuno povezanostjo z zavestjo, ki je temeljna vez med vsemi stvarmi v naravi in vesolju.

Preživeta 'profitna ekonomija' temelji na 'egoizmu', ki ga, da bi lahko preživeli kot družba, moramo preseči.

Fizikalna ekonomija nadomešča idejo, da 'denar dela denar' (money makes money) z idejo 'delo dela denar'. Fizikalna ekonomija potrebuje človeka, ki je presegel egoizem, poglobil zavest in spoznal njegovo neločljivo povezanost s sočlovekom, naravo in vesoljem.

Zavestni človek deluje po principu dinamičnega ravnovesja, v katerem je denar le menjalno sredstvo. V fizikalni ekonomiji ima realno ekonomsko vrednost le človekovo delo, ki je edini resnični in bo moral postati tudi z zakonom določen edini dopustni vir za pridobivanje denarja.

Srečko Šorli Amrit

Celoten članek o fizikalni ekonomiji kot stebru srečne družbe lahko preberete v v tiskani reviji Sensa junij/julij