Ustvarjanje z esenco, 6. del

Esenca vsega, kar obstaja - polje možnosti in kreativnosti

24. 10. 2011

Ko se naučimo svojo resnično naravo ločevati od našega vedno hitečega, zmedenega uma in viharja naših čustev ter občutkov in vse pogosteje prepoznavamo, doživljamo in se istovetimo z našo resnično naravo, počasi začnemo prepoznavati tudi esenco v vsem, kar nas obdaja. Po tem bomo, ko se na primer srečamo s sočlovekom, prej začutili njegovo bit, kot da bi si o njem na podlagi njegovega videza in vtisa, ki ga je pustil na nas, ustvarjali mnenje in sodbe. Rajši bomo začutili njegovo resnično naravo, njegovo esenco, bit. Ker poznamo sebe in svojo esenco, lahko to komaj opazno dimenzijo obstoja zdaj prepoznavamo tudi v drugih in v vsem, kar nas obdaja.

Poznavanje esence, naša sposobnot živeti in doživeti jo, je ena od ključnih točk v procesu ustvarjanja. Esenca, ki prežema vse, kar obstaja, je pravzaprav polje možnosti, od koder se vse rojeva. In tudi naša bodoča manifestacija se bo rodila s te točke obstoja. Ko jo poznamo, jo lahko koristno uporabimo za ustvarjanje življenja po naši meri.

Pravzaprav je kreativnost, ki  se začne na tej točki, edina prava, lahko bi dejali božanska kreativnost. Ko svojo kreacijo začnemo s te točke, nas bo pri našem delu podprlo celotno vesolje, saj bo naša kreacija nastala iz prvinske snovi, iz katere  izhaja in obstaja vse življenje.

Kot smo dejali, na tej točki našega učenja oziroma spominjanja naših božanskih, ustvarjalnih veščin, smo se že naučili distancirati od svojih misli. Spoznali smo, da nismo oblaki na nebu, ampak neskončna, tiha, globoka modrina. Ta modrina je lahko naše platno. Ta neskončna praznina je neskončen prostor za naše nove kreacije. Postajamo zavesten ustvarjalec. Zdaj lahko izbiramo, s kakšnimi oblaki bomo okrasili naše nebo. Bodo to hudi, nevihtni oblaki, ki bodo prinesli destruktivnost, ali pa bodo to nežni, belim kepicam podobni oblaki, ki bodo prinesli prijetno popoldansko osvežitev.

Oblaki so naše misli. Kvaliteta oblakov, njihov namen in vsebina pa je kvaliteta naših misli. Kot smo že rekli, vsak zavesten človek zdrave pameti si bo izbral prijetne, konstruktivne, pozitivne misli, saj se zaveda, da te misli ustvarjajo njegovo počutje v trenutku zdaj. Trenutek zdaj pa ustvarja vse trenutke, ki še pridejo – zdaj vpliva na kvaliteto našega življenja v prihodnosti.

Ko bivamo v svojem bistvu, v globini svoje tišine in prisotnosti se počutimo dobro. Občutimo mir, radost, ljubezen in od tukaj že čisto naravno ni težko ustvarjati pozitivnih, kreativnih misli. Pravzaprav so take misli naravna posledica našega stanja. Ko svoje misli zavestno izbiramo oz. jih ustvarjamo iz tega prostora, ne gre za prisilen proces prevzgoje našega uma. Gre za skoraj samodejno izbiro misli, ob katerih se počutimo dobro. In ko se počutimo dobro, po zakonu privlačnosti pritegujemo še več dobrega. Dobro vse bolj in bolj postaja način našega življenja.

To naravno dobro se zelo razlikuje od dobrega, ki ga poskušamo ustvarjati s prisiljevanjem naših možganov, da mislijo pozitivno. Tudi moč in način manifestacije sta drugačna.

Esencialna razsežnost bivanja je torej prostor, iz katerega se rodijo vse ideje in nastaja manifestirana kreacija. Ko najdemo ta prostor v sebi, bo naš proces kreacije veliko hitrejši in lažji. Ker poznamo svojo esenco, zdaj lahko začutimo tudi esenco naše kreacije.

Naj vam opišem kratko vizualizacijsko meditacijo, s katero se boste naučili prepoznavati in povezovati se z resničnim bistvom stvari.

Zamislite si, da se sprehajate po parku. Sije toplo sonce, sezujete se in se sprehajate bosi. Čutite, kako se vaša stopala dotikajo tal, čutite rahlo žgečkanje trave. V daljavi zagledate cvetoči divji kostanj. Počasi, v miru, z občutkom se napotite do njega. Zavedate se vsakega koraka. Ko pridete do kostanja, na njegovo deblo položite svoje dlani. Poskusite drevo samo začutiti. Pozabite na njegovo zunanjo obliko in samo čutite. Dovolite si povezati se z bitjo drevesa, dovolite, da vas prežame njegova vibracija. Zdaj se nekoliko oddaljite, se usedete na mehka travniška tla in samo opazujete drevo, njegove liste, lepe cvetove, občudujete njegovo lepoto in stabilnost ter samo čutite, čutite, čutite. Vdihnite energijo drevesa, spet dovolite, da vas popolnoma prežame …

Na ta način se lahko povežemo z esenco vsake stvari, situacije, bitja, tudi z esenco naše bodoče kreacije. Taka vaja je čudovit trening za bivanje v našem bistvu, saj smo v trenutkih, ko občudujemo lepoto drevesa in smo prežeti z njegovo energijo, v stanju brez misli. In kot že rečeno, prav to stanje je mesto, iz katerega se rojevajo nove zgodbe in nove manifestacije.

Ko se naša esenca sreča z drugo esenco, se zgodi zlitje, združitev, fuzija, ki povzroči nastanek velikih količin energije, ki se bo na koncu manifestirala kot naša kreacija.

Tako lahko ljubimca ali partnerja, ki sta sposobna vsak v sebi bivati v svojem lastnem bitju in se skozi ljubljenje zliti z drugim bitjem, sposobna skupaj ustvariti velike količine energije, ki jo lahko z namensko mislijo ali vizualizacijo usmerita v želeni smeri. A kot rečeno, najprej se morata srečati brez obramb, v resničnem prostoru najgloblje srčne intime, se popolnoma predati drug drugemu. V takih trenutkih popolnoma izgine njun ego, obrambe padejo in pride do pogojev za popolno zlitje.

Na podoben način se tudi mi prek prostora srca povezujemo s svojo željo oz. kreacijo. Zlitje ustvari vorteks energije, ki sproži dogajanje v smeri uresničitve, privlači prave ljudi, informacije, okoliščine in vse, kar je potrebno, da se naša manifestacia zgodi v realnosti. Ne bo odveč, če v času procesa manifestiranja ohranjamo svoj notranji mir in stik s svojim resničnem bitjem, s svojo polno prisotnostjo. Naša resnična narava je točka miru, okrog katere se energetski vrtinec dogaja.

Meditacijski postopek

Tukaj je še en kratek vizualizacjski in meditacijski postopek, ki vam bo v pomoč pri vašem treningu esencialnega ustvarjanja – ustvarjanja iz prostora našega božanskega bistva.

Udobno se namestimo
in pazimo, da nekaj minut ne bomo moteni. Pred vsako vizualizacijo oz. meditacijo spijemo kozarec vode, tako bo naše telo bolj pretočno za energijo.

Zdaj samo opazujemo naše dihanje. Ne spreminjamo ritma, samo dihamo in opazujemo. Ko ozavestimo svoje dihanje, se ga zavedamo, smo za nekaj kratkih trenutkov brez misli. Naša pozornost se iz naše glave premakne v naše telo. Dihamo nekaj minut in smo popolnoma zavestni sebe. Če nam misli vmes uidejo, se samo mehko vrnemo k opazovanju dihanja, ko se tega zavemo. Z nekaj vaje bomo postali pravi mojstri tega procesa.

Ko bomo dobili občutek, da smo se umirili, da se polno zavedamo sebe, da smo v svojem telesu, začnemo z vizualizacijo. Čim bolj doživeto in živo si predstavljamo našo željo uresničeno. Čutimo, vonjamo, dotikamo se je, morda jo lahko tudi slišimo. Svojo predstavo zadržimo v našem umu in dihamo z njo. Zdaj poskušamo začutiti občutek, ki ga ta predstava pusti v nas … Opazujemo, opazujemo, opazujemo. Z nekaj vaje se bomo naučili prepoznati esenco naše želje. Ko bomo imeli zaznavo, da smo našli ta fini občutek, se z njim zlijemo. Dovolimo, da nas naša kreacija prežame in dovolimo, da mi prežamemo njo. Začutimo, da smo eno z našo kreacijo, in samo dihamo, dihamo, dihamo. Čutimo, čutimo, čutimo …

Po nekaj minutah končamo. Če smo vizualizacijo izvedli pravilno, se zdaj počutimo sproščeni, mirni, polni energije, morda prav po otroško radostni. Da, zgodila se je ljubezen med nami in našo željo oziroma kreacijo. In ravno ljubezen je tista sila v gibanju, ki je razlog za uresničitev.

V trenutku zlitja se je med nami in našo željo zgodila globoka in resnična ljubezen … Naša uresničitev je zdaj samo vprašanje časa in naše pripravljenosti slediti energiji, opraviti vso potrebno akcijo in še naprej to, zdaj mlado posejano seme, zalivati, ga pleti, gnojiti in skrbeti zanj.

Dijana Tara Sever, www.re-lifeholisticretreat.com

Predhodni članek. Ustvarjenje z esenco, 5. del