Vaš uspeh je povezan s čustveno inteligenco

Čustveno inteligentna oseba je v kritičnih življenjskih situacijah sposobna svoja čustva in razpoloženje obvladati.

24. 8. 2014

Ne le da zna presoditi, kakšna reakcija je v danem trenutku ustrezna in kakšne posledice lahko prinese zanj in za okolico, ampak tudi dolgoročno gledano opušča neprimerno vedenje in se uči novih pozitivnejših navad in vzorcev obnašanja.

Čustvena inteligenca je sposobnost, ki se je lahko nauči vsak

V nasprotju z razumsko inteligenco in osebnostnimi lastnostmi, ki se v življenju ne spreminjajo, saj se oblikujejo v zgodnjem obdobju življenja in človeka zaznamujejo za vedno, je čustveno inteligenco mogoče razvijati pri kateri koli starosti. Šola čustvene inteligence je tako rekoč vseživljenjska.

Čustvena inteligenca raste z izkušnjami

Ljudje uporabljamo dve vrsti uma:

racionalni um in emocionalni um.

Za racionalnega je značilno, da na osnovi objektivnih dejstev ves čas obdeluje podatke iz okolja, jih analizira in logično sklepa.

Čustveni um pa je v nasprotju z racionalnim veliko bolj nepremišljen, nagonski, impulziven in prisili človeka k reakciji, še preden mu sploh uspe pomisliti na posledice.

V vsakdanjih življenjskih situacijah oba uma delujeta usklajeno, ob nepredvidljivih okoliščinah pa mora delovati čustveni um, zato je pomembno, da vse življenje skrbimo za razvoj čustvene inteligence, ki nam pomaga, da se začnemo zavedati lastnih občutij in skladno z njimi tudi ustrezno ravnamo v različnih življenjskih situacijah.

Sposobnosti čustvene inteligence se spreminjajo glede na pridobljene življenjske izkušnje in velik vpliv na čustveno inteligenco imajo drastične spremembe življenjskih okoliščin.

Da pa bi bili pri urjenju lastne čustvene inteligence uspešni, vam ni treba skozi vrsto neprijetnih izkušenj. Najlažje boste dosegli razumevanje lastnih čustev – prijetnih in neprijetnih – tako da boste o njih začeli intenzivno razmišljati, predvsem pa morate ugotoviti, od kod izvirajo in zakaj so vas sploh prevzela.

Začeti je treba pri sebi in nadaljevati pri drugih

Da bi lahko razvili čustveno inteligenco, morate najprej osvojiti sposobnost samozavedanja oziroma prepoznavanja lastnih čustev in sprejemanje čustvenih sporočil, kajti vsako čustvo nosi neko sporočilo, ki mu morate prisluhniti, ga prepoznati in sprejeti.

To pomeni, da dojamete lastne občutke v ključnih življenjskih trenutkih in se z njimi soočite, pa čeprav so občutki včasih neprijetni.

Druga pomembna sposobnost, ki jo morate v odnosu do sebe razviti, je zmožnost samoupravljanja; to pomeni, da se naučite aktivno obvladovati pozitivna in negativna čustva, predvsem pa, da v njih prepoznate potencial za spremembe na bolje.

Navadno so težavna negativna čustva (strah, tesnoba, neuspeh), ki človeku prinašajo neugodje in omejujejo njegov mentalni razvoj, lahko celo ovirajo pozitiven pogled na svet. Zato je toliko bolj pomembno, da čustva začnete nadzorovati in s tem izboljšate tudi svoje reakcije na določene neprijetne življenjske situacije.

Pri razvoju čustvene inteligence je pomembno razvijati tudi sposobnost vživljanja v čustva drugih ljudi in ne nazadnje tudi poskušati razumeti reakcije, ki jih prinesejo določena čustva ljudi v medsebojnih odnosih.

Uspeh posameznika je povezan s čustveno inteligentnostjo

Dejstvo, ki so ga dokazali tudi strokovnjaki, je, da je čustvena inteligenca bolj pomembna za doseganje uspešnosti kot visok inteligenčni količnik.

Raziskave namreč potrjujejo, da obstajajo razlike v uspešnosti med ljudmi s podobno inteligenco in različno čustveno inteligenco. Prednost imajo tisti, ki imajo višjo čustveno inteligenco, saj so bolj učinkoviti pri upravljanju sebe in svojih čustev ter hkrati tudi odnosov z drugimi ljudmi.

Velja tudi, da so ljudje z višjo inteligenco in nižjo čustveno inteligenco manj uspešni v življenju.

Merjenje čustvene inteligence

Če bi radi ugotovili, kako čustveno inteligentni ste, na spletu poiščite vprašalnike in teste, s katerimi se lahko meri ne samo čustvena inteligenca, ampak tudi napredek posameznika.

Na nekaterih spletnih straneh lahko poleg rezultata dobite celo priporočila, kako razvijati lastno čustveno inteligenco.

Psiholog dr. Aleksander Zadel, direktor inštituta za osebni razvoj Corpus Anima Ratio, vam priporoča spletno stran www.queendom.com.

Iz teorije v prakso

S tremi preprostimi vprašanji lahko že danes začnete razvijati čustveno inteligenco.

Z vprašanjem Kako se počutim danes? boste čustva lahko analizirali, le iskreno se boste morali poglobiti vanje in jih sprejeti kot del sebe.

Z vprašanjem Zakaj tako čutim? boste začeli iskati vzroke v sebi in nehali kriviti druge za občutke, ki jih ne razumete ali ob katerih trpite.

Z vprašanjem Kako bi reagirala, če ...? se boste naučili predvideti reakcije in se vnaprej pripravili na nepredvidljive življenjske okoliščine.

Napisala: Metka Pravst, foto: Shutterstock