Z znanjem do boljše samopodobe

Nekaterim je bolj pomembno, drugim manj, a znanje je v veliki večini primerov precej povezano z našo samopodobo, samospoštovanjem in vrednotenjem lastnih sposobnosti. Pomaga nam pri osebni rasti, nenazadnje pa vpliva tudi na naše čustvovanje in utira pot do novih poslovnih priložnosti. A kaj so podrobnejši razlogi, zaradi katerih je izobraževanje odraslih tako popularna izbira?

8. 8. 2018 | Promocijsko sporočilo

Znanje odklepa vrata do novih poslovnih priložnosti

Lahko bi rekli, da je življenje neke vrste zaključena celota; z novimi znanji si lahko priborimo bolje plačano delo, z dodatnimi sredstvi, ki nam jih le-to prinese, si izboljšujemo kvaliteto življenja, to pa vodi do večjega osebnega zadovoljstva in, posledično, boljše samopodobe.

Iluzorno je pričakovati, da nam svet karkoli dolguje. Velja le pravilo, da toliko kot daš, toliko dobiš.

Z razumom nad osebne težave

Izobraževanje odraslih ima še eno skrito prednost – pomaga nam razumeti ne le svet okoli nas, temveč tudi naš notranji svet. Uporabne vede kot psihologija in sociologija nam veliko povedo o tem, kako delujejo skriti kotički naših misli ter kako se drugi odzivajo na naša dejanja. To lahko uporabimo v svojo lastno korist (seveda pa tudi korist drugih) in sicer tako, da s pomočjo razuma, znanja in nekoliko intuicije, preprečimo prepire in nesoglasja še preden se pojavijo.


Prav tako pa nam dodatno znanje omogoča vpogled v druga področja našega življenja ter olajša reševanje problemov (npr. znanje ekonomije nam lahko pomaga poiskati odgovor na naš trenutni finančni položaj).

Ko življenje meče polena pod noge in ne postavlja vprašanj

  • Ste imeli težavno otroštvo ali mladostniška leta?
  • Vam razmere takrat niso omogočale, da bi zaključili šolanje?


Na žalost je to vse prepogosta (a še kako realna) situacija, ki lahko doleti človeka. A vendar, naša družba je redkokdaj pripravljena prisluhniti tovrstnim težavam in vsakega izmed nas obravnava enako. Nižja izobrazba, še posebej v javnem sektorju, pomeni nižje dohodke, kar je še dodatna brca v že tako težavni situaciji.

Izobraževanje odraslih je priložnost, da se ponovno postavimo na noge in nadoknadimo zamujeno. Tako nam ne bo več treba capljati za ostalimi in v nedogled sanjariti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo takrat drugače.

Ljudje imamo v sebi željo po dosežkih in spoštovanju s strani drugih

Naj se tega še tako otepamo, a en del nas vedno hrepeni po tem, da bi dosegli nekaj več. Želimo si, da bi nas drugi cenili in spoštovali. Želimo si biti sprejeti. Predvsem pa, želimo si, da bi v življenju, ki nam je bilo namenjeno, razvili naše talente in dosegli kar najvišji možni potencial.


Vse se začne z vlaganjem vase. Kakor veli stari slovenski rek – iz nič ni nič! Zato je še toliko bolj pomembno, da stopimo ciljem naproti in tudi kaj storimo v smeri osebne rasti, kar je točno to, kar predstavlja izobraževanje odraslih.


Naš položaj v družbi je ogledalo nas samih

Brez železno-trdne samozavesti se je težko opredeliti do samega vase. Ravno zato se tako pogosto oprijemamo na to, kako nas dojemajo drugi ter na podlagi tega ustvarjamo lastno samopodobo. Kakorkoli negativno se to morda sliši, pa ima vsak kovanec dve plati: čeprav s formalno izobrazbo ne bomo prepričali vseh, si z pridobitvijo le-te lahko zagotovimo karseda ugodne pogoje, da nas bodo drugi jemali resno in nas gledali v pozitivni luči.

Družba nagrajuje proaktiven pristop

Seveda obstajajo izjeme, a vendarle; v življenju večinoma uspejo tisti, ki so pripravljeni kaj narediti zase in svoji usodi nadeti uzde. Ostane le poslednje vprašanje: koliko nam pomeni nadzor nad lastnim življenjem in kako močno smo se pripravljeni za to boriti?