Za človeka je bistven njegov prvi vzorec

Dihanje pogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega, saj je popolnoma samodejen proces, ki se začne z rojstvom in konča s smrtjo. V naravi našega življenja je, da se ga večino časa ne zavedamo. Z dihalno tehniko rebirthing se spet vrnemo k zavestnemu dihanju.

25. 1. 2014

Rebirthing je tehnika, ki resnično prinaša takojšnje rezultate. Z njo sem se prvič srečala pred desetimi leti. Sprva sem odpravljala grobe blokade, podoživljala sem čustva prizadetosti in nemoči. Čez nekaj časa so se mi vračali spomini iz otroštva. Bilo je, kot da sem še enkrat tam, v konkretni situaciji, z vsemi barvami, občutki, glasovi, vonji. Spoznala sem svoj osnovni vzorec, ki sem si ga ustvarila kot dveletna deklica in z njim živela skoraj 30 let.

Za človeka je bistven njegov prvi vzorec, saj mu prilagodi vse druge življenjske zasnove, po katerih živi. Najprej si moraš vse priznati, to ozavestiti in razumeti, šele nato imaš možnost ustvarjati novo življenje.

Danes sem srečna, ker sem si dovolila izkusiti in spet doživeti bolečino. Nagrada je bila velika, tolikšna, da si nanjo nisem niti drznila pomisliti. Zdaj vem, da so podoživeti dogodki del mene, vendar nanje nisem več čustveno vezana. In to me osvobaja. Kajti rebirthing mi je pomagal, da dogodek živim takrat, ko se dogaja, in me pozneje ne bremeni več. Težave rešujem sproti, sem nasmejana, srečna, polna energije in ustvarjalna.

Krožno povezano dihanje je za vsakogar, ki bi rad bolje razumel samega sebe in svoja čustvena stanja ter se osvobodil napetosti, ki mu preprečujejo radostno življenje. Šele ko ozavestimo nezavedno in sprostimo notranjo napetost, imamo ‘zdravo’ osnovo za polno in radostno bivanje.«

Temelj: zavestno dihanje

Krožno povezano dihanje je torej učinkovit pripomoček za osebno transformacijo, ker nas osvobaja blokad in travm, ki so nastajale v nas ob telesnih in čustvenih stresih. Ko boleči dogodek enkrat predihamo, se nanj ne vrnemo več. Ostane nam le spomin nanj, čustveni naboj, ki nam sicer povzroča stiske, pa izgine.

Tehnika je varna in preprosta, temelji na zavestnem dihanju, ki dihu vrne prvobitno moč, kar človeka poveže z življenjsko energijo, ki je večinoma neprebujena in neizkoriščena. Pri tem ne gre za določeni cilj, temveč zgolj začnemo dihati in počakamo, kateri dogodek (čustvo, težava, blokada) se bo pojavil. Nekateri udeleženci vidijo dogodek kot na filmskem platnu, drugi podoživljajo različna čustvena stanja, tretji nimajo nikakršnih spominov, le počutijo se dobro.

Na začetku pri tej tehniki potrebujemo terapevta, da nam pomaga prebroditi določeno težavo, travmo, spomin, blokado, po določenem številu vodenih srečanj pa lahko postane tehnika, ki jo lahko uporabljamo sami, kadarkoli želimo.

Dihamo lahko individualno ali v skupini. Najpogostejše oblike skupinskega dihanja so v krogu, v paru, sede, leže, individualno, v skupini. Vsako srečanje je enkratna izkušnja. Niti dva udeleženca ne bosta imela enake, tudi za istega posameznika srečanja ne bodo popolnoma enaka.

Tadeja Kern, terapevtka krožnega povezanega dihanja

Tehniko rebirthing bomo izvajali tudi na zimskem Sensa vikendu v Portorožu