Zakaj je delo Nikole Tesle slabo razumljeno?

V fiziki devetnajstega stoletja je veljalo, da je svetloba valovanje etra. Eter naj bi napolnjeval celoten vesoljni prostor. V zadnjih letih stoletja sta ameriška fizika Michelson in Morley naredila eksperiment, ki naj bi potrdil obstoj etra. Dobila pa sta negativni rezultat.

16. 6. 2016

Presenečenje fizikov je bilo veliko, saj je bil eter temelj takratne fizike. Fiziki so predpostavljali, da je eter nepremičen in da se planet Zemlja giblje skozenj. Danes imamo o etru več znanja in vemo, da se eter, ki obdaja nebesna telesa, giblje z njimi, podobno kot se eterično telo telesa giblje s telesom. Eksperiment Michelson-Morley ja dal negativni rezultat, ker je bil zastavljen na napačni predpostavki: da se Zemlja giblje skozi mirujoči eter.

Einstein je bil eden glavnih akterjev, ki so izvrgli eter iz fizike, čeprav je to pozneje obžaloval, Tesla pa je bil med zagovorniki etra in je obsojal Einsteinovo idejo, da se svetloba lahko giblje skozi prazen prostor. Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje so fiziki odkrili nenavadno lastnost svetlobe, namreč, da ima svetloba isto hitrost, ko se gibljemo proti njenemu izvoru ali se od njega oddaljujemo. Tega pojava Newtonova fizika ni znala razložiti, Einstein je uporabil za opis pojava konstantne hitrosti svetlobe štiridimenzionalen prostor-čas nemškega matematika Minkowskega, ki je le dober matematični trik, ki opiše pojav, vendar ga ne razloži v fizikalnem smislu.

Vse, kar obstaja v vesolju, je le različna vibracija etra

V bistvu gre za to, da obstaja vsak izvor svetlobe v etru in svetloba je valovanje etra. Ko se izvoru približujmo, se frekvenca svetlobe poveča, ko se oddaljujemo, se frekvenca zmanjša, hitrost svetlobe pa ostane ista. Tesla je torej zagovarjal idejo, da je vse, kar obstaja v vesolju, le različna vibracija etra. Tudi materija je eter v zgoščeni obliki. Tesla ni bil naklonjen ideji, da je čas četrta dimenzija prostora, in imel je prav. Čas je le numerično zaporedje sprememb v etru, ki jih merimo z urami. V etru je vedno le SEDAJ.

Ker je bil Teslov model sveta veliko bližje resničnemu stanju v materialnem vesolju, kot ga je poznala uradna znanost, je Tesla prvi patentiral radio, naredil je naprave, ki so vodile plovila na daljavo, pravijo tudi, da je imel električni avtomobil, ki je črpal elektriko iz prostora. Um genija ima dve lastnosti: naravno inteligenco in ustvarjalno domišljijo. Tesla in Einstein sta bila genija, Einstein je bil bolj nadarjen v matematičnem opisu sveta, Tesla pa v domišljiji, kako uporabiti energijo etra za ustvarjanje proste energije.

Einsteinove fizikalne teorije so matematični modeli, ki tako dobro opisujejo vesolje, da danes večina fizikov misli, da ti modeli obstajajo tudi v vesolju samem. Matematični opisi se doživljajo, kot da bi imeli fizikalni obstoj. Ta 'prevlada' matematike nad fiziko je glavni razlog, da je Teslovo delo razumljeno slabo, njegove ideje je uradna znanost dvajsetega stoletja pripoznala kot neuresničljive.

Srečko Šorli

Celoten članek lahko preberete v tiskani reviji Sensa junij/julij

Sensa junij/julij 2016