Bi prižgali letos svečo manj?

S svojim načinom življenja in navadami hote ali nehote pustimo v okolju posledico ... V Sloveniji na dan, ko se spomnimo svojih preminulih, zasije rekordno število sveč in s tem khrati se tudi poveča količina odpadkov. Zato v okviru Ministrstva za oklje in prostor poteka ozaveščevalna akcija 'Bi prižgali letos svečo manj?'

Bi letos prižgali svečo manj? (foto: Shutterstock) Shutterstock
24. 10. 2011

Dejstvo, da se premalo zavedamo, da odpadki ne nastajajo kar sami od sebe je pripeljalo do akcije, s katero Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skuša posledice, ki jih puščamo, čim bolj omejiti. Ljudi učijo o pravilnem ravnanju z odpadki in jih hkrati spodbujajo, da letos zmanjšajo število sveč.

"Naša naloga je, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami. Seveda je to dolgotrajen proces spreminjanja naših navad."

Neprijazno do tradicije, pa zato toliko bolj do okolja

Samo v letu 2010 je bilo po podatkih Carinskega urada RS danih na slovenski trg 6.856.464 kg nagrobnih sveč. Verjetno niti ne pomislimo, da s takšno količino sveč povzročimo tudi veliko odpadkov.

Po podatkih Agencije RS za okolje iz prejetih letnih poročil obeh nosilcev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2010, je bilo zbranih 2.361.970 kg odpadnih nagrobnih sveč. Recikliranih pa je bilo 823.165 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Ministrstvo razlaga

"Ne le naša, prednostna naloga celotne Evrope v ravnanju z odpadki je preprečevanje njihovega nastajanja. Na drugem mestu je priprava odpadkov za ponovno uporabo, sledi recikliranje ter druga predelava, npr. energetska predelava, in šele na zadnjem mestu je odlaganje."

Zato vas z našo tokratno akcijo letos spodbujamo k razmisleku, ali bi prižgali svečo manj. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

Več na spletni strani www.svecamanj.si