Ali smo danes srečni?

Sreča je nenapovedan, intenziven in kratkotrajen doživljaj, ki svojo moč izgubi v trenutku, ko ga skušamo ozavestiti, analizirati in ga narediti trajnega. Trajna sreča obstaja samo v pravljicah.

 

17. 5. 2013

Vse je odvisno od tega, kaj za nas sreča sploh pomeni

Med številnimi poskusi opisa ali definicije zapletenega in precej izmuzljivega fenomena sreče je meni najbližje razlaga, ki srečo opiše kot stanje nenadnega in relativno kratkega dviga razpoloženja, do katerega pride v trenutkih, ko se zgodi nekaj pozitivnega in skladnega z našimi temeljnimi vrednotami.

Govorimo o poskusih definicije sreče, saj vsesprejemljivemu poimenovanju nismo še niti blizu. Kam lahko pridemo s trivialnimi poimenovanji sreče, lahko vidimo na primer v njenem enačenju s čutnimi užitki uživanja čokolade ter poimenovanjem čokolade droga sreče. V tem smislu je jemanje heroina za odvisnika stanje izjemne sreče.

Stežka sprejmemo enačenje sreče z različnimi zadovoljstvi, kar počne korporacijsko sponzorirana znanost. Njen cilj je, da ljudje iščemo zadovoljstvo predvsem v pridobivanju materialnih dobrin in pretiranem zapravljanju, da torej čim bolj zvesto služimo obstoječemu družbenoekonomskem sistemu.

Zatiskanje oči

Pri tem si ljudje zatiskajo oči pred globalno srhljivimi posledicami razsipniškega življenja ter pred številnimi nesrečami in težavami na svetu.

Takšnim srečnežem bi na primer bivanje v hotelu Atlantis v Dubaju predstavljalo višek sreče, medtem ko se zdi drugim sramota, da so ga sploh zgradili, ko pa nedaleč stran od njega vsak dan od lakote umre na stotine otrok.

Sporno poimenovanje sreče prišepetavajo tudi raziskave, ki po stopnji sreče razvrščajo kar cele narode. Tako se med najsrečnejšimi narodi znajdejo tudi tisti z visokim odstotkom depresij in samomorov.

Sreča je ...

Sreča je torej občasen, nenapovedan, intenziven in kratkotrajen doživljaj, ki moč izgubi v trenutku, ko ga skušamo ozavestiti, analizirati ali ga narediti trajnega. V tem smislu trajen občutek sreče najdemo samo v pravljicah: » … in srečno so živeli do konca svojih dni.«

Trajno je lahko le moralno, odgovorno življenje z vsebino, v katerega sreča vsake toliko vstopi kot nenapovedan, dobrodošel gost, ki pa se ne zadrži predolgo.

Napisala: Paula Bobanović