Virtualni joga studio

Joga niso le telesni položaji in tehnike meditacije, čeprav je joga vse to. Spoznajte jogo skozi lastno izkušnjo. Vrata so odprta. Samo vstopiti morate.

Ciklično dojemanje časa spremeni naše nastavitve

Vede, ki so najstarejši ohranjeni zapisani viri človeške rase, čas dojemajo ciklično. Vse je ponavljajoče, to, čemur znanstveniki pravijo veliki pok, je po Vedah začetek Brahmanovega dne. Kdo in kaj je Brahman, kdaj drugič. Ljudje čas večinoma dojemamo linearno, kakor daljico z začetkom in koncem. Ta predstava je značilna za zahodni, 'razviti' svet.

25. 12. 2015

Ciklično dojemanje časa lahko spremeni naše osnovne nastavitve, ki definirajo naše dojemanje okolja in časa, v katerem se nahajamo. Lažje se zavemo edine vrednosti trenutka, v katerem smo. Kar ne pomeni, da se zato odrečemo in odpovemo vsem načrtom, ki nam jih prihodnost prinaša. Ozavestimo lahko realno vrednost trenutka. Ogromno časa preživimo ob projiciranju naših misli v preteklost in prihodnost, le redki zmorejo dan preživeti v resnični sedanjosti.

Vedno so me privlačila odkritja znanosti. Po eni strani poskušam zadržati zdravo mero skepticizma do odkritij, ki nam jih ta prinaša, saj se je za skoraj vsako znanstveno trditev slej ko prej ugotovilo, da ne drži. Z drugimi besedami, kar je bila včeraj neizpodbitna resnica, je danes zmota. Če se sprehodimo po zgodovini in na hitro potegnemo na površje nekaj resnic, lahko zapišemo:

Zemlja je velika plošča, ki stoji na hrbtu želve velikanke.

Zemlja je okrogla, sonce se vrti okoli nje.

Sonce je središče vesolja.

Do Einsteina so bili Newtonovi zakoni resnica. Potem jih je bilo treba malo modificirati.

Še in še bi lahko našteval.

Fizik Neil Turok je postavil teorijo, ki govori o vzroku velikega poka. Do sedaj je za 'Big Bang' veljalo pravilo singularnosti (po domače bi temu rekli nekaj nedefiniranega), Turok pa je postavil teorijo, ki predvideva cikličen model vesolja.

Živimo v desetdimenzionalnem svetu, naš razum nekako najlažje sprejme tri oziroma štiri dimenzije, vse druge so abstrakcija. Veliki pok naj bi bil rezultat trka dveh svetov, ki po Turoku soobstajata 'zamaknjena' drug od drugega za 10 do 30 metrov. Temna snov (razlog, da je nebo črno) se odrazi v našem dojemanju kot temna snov zaradi gravitacijske povezanosti našega sveta z vzporednim svetom.

Ciklični model vesolja govori o tem, da se dogodek velikega poka lahko zgodi v teoriji neštetokrat, in ne le enkrat, govori o tem, da je čas obstajal tudi pred velikim pokom.

In o tem nekako govore že Vede. Za uvod v obširno literaturo bi priporočil knjigo Prerokbe iz ved, ki se poljudno in za bralca izredno zanimivo sprehodi skozi nekaj napovedi, ki so bile v Vedah podane za prihajajoči čas, se sreča z Budo, Jezusom, Mohamedom, Čajtanjo in še s kom, osvetli nekaj zgodovinskih dejstev skozi nam manj znane oči.

Veliko užitka ob branju.

Robert Honn