DJOTIŠ: Skozi življenje nas vse vodi istih 9 TEMELJNIH ŽELJA

9. 6. 2024
Deli
DJOTIŠ: Skozi življenje nas vse vodi istih 9 TEMELJNIH ŽELJA (foto: profimedia)
profimedia

Djotiš uči, da nas skozi življenje vse vodi istih devet temeljnih želja, ki se v predvidljivem, logičnem zaporedju porajajo ena iz druge in nas vodijo skozi vsako izkušnjo. 

Razlikujemo pa se v tem, kako močno te želje izražamo, na kakšen način jih udejanjamo, kdaj so najbolj v ospredju in na katerem življenjskem področju.

Tako kot imamo, anatomsko gledano, enako grajeno telo, a si kljub temu niti dve osebi nista povsem enaki, imamo, psihološko gledano, enako osebnostno strukturo, a si niti dva človeka nista osebnostno enaka. Podobno kot se razlikujemo po obliki in velikosti glave, trupa ali okončin, se razlikujemo tudi v izražanju svojih psiholoških značilnosti. 

V duhu djotiša se vsaka od devetih temeljnih želja lahko izrazi na dvanajst različnih načinov, na dvanajstih različnih področjih in v devetih različnih obdobjih.

Želje so opisane s simbolnimi pomeni devetih planetov, način njihovega izražanja z astrološkimi znamenji, področja z astrološkimi hišami, obdobja pa s planetarnimi periodami. Njihovo razčlenjevanje gre še globlje, a že na tem nivoju dobimo tako bogato mrežo kombinacij, da se skoznjo zelo prepričljivo izraža edinstvenost vsakega od nas.

Za katerih devet želja gre? 

Pri vseh devetih željah gre za občutke, ki si jih najbolj želimo. Vsi si želimo, da bi čim večkrat in čim dlje doživljali občutek: 1. svobode, 2. navdahnjenosti, 3. ustvarjalnosti, 4. podprtosti, 5. usposobljenosti, 6. uveljavljenosti, 7. cenjenosti, 8. varnosti in 9. neodvisnosti.

In vsaka od teh devet želja nas motivira za enega od devetih življenjskih korakov. 

1. Želja po občutku svobode nas motivira, da se osvobodimo situacij, ki so se za nas izpele.
2. Želja po občutku navdahnjenosti nas motivira, da stopamo v odnose z ljudmi, ki nas navdihujejo.
3. Želja po občutku ustvarjalnosti nas motivira, da si zastavljamo cilje, ki odražajo naše najboljše zamisli. 
4. Želja po občutku podprtosti nas motivira, da iščemo razloge, ki nas podpirajo v prepričanju, da smo sposobni uresničiti svoje cilje.
5. Želja po občutku usposobljenosti nas motivira, da odkrivamo svoje sposobnosti in jih razvijamo.
6. Želja po občutku uveljavljenosti nas motivira, da se uveljavljamo na področjih, kjer se čutimo najbolj usposobljene.
7. Želja po občutku cenjenosti nas motivira, da si s širjenjem znanja povečujemo svojo veljavo. 
8. Želja po občutku varnosti nas motivira, da si zagotavljamo dolgoročnejšo preskrbljenost, in 
9. Želja po občutku neodvisnosti nas motivira, da dvigujemo vrednost rezultatom svojega minulega dela. 

V tem zaporedju si koraki ne sledijo naključno, ampak zelo premišljeno in smiselno. S koraki in njihovim zaporedjem nam je dejansko na voljo dovršen model življenjskih napotkov, kako se lahko česar koli lotevamo, da bomo od začetka do konca vsake svoje izkušnje čim bolj uspešni.

Vsakemu od devetih korakov namreč pripada določeno obdobje.

Z djotišem lahko za vsako od teh obdobij vnaprej vemo, kdaj bo prišlo, katera od temeljnih želja bo takrat za nas najpomembnejša, kakšna prepričanja in pričakovanja glede nje gojimo, kakšne občutke bi lahko ob tem doživljali ter kaj bi se nam lahko takrat dogajalo. 

V obdobju, povezanim s prvim korakom, nam bo ključno, da se lahko rešimo tistega, kar nas je začelo obremenjevati, ker se je za nas izpelo. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali bo to za nas čas osvobajanja ali izgubljanja. 

V obdobju drugega koraka nam bo najbolj pomembno, da bomo z ljudmi, ki nam bodo v navdih. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali nas bo osrečevala lastna navdihnjenost ali pa bomo nesrečni zaradi čakanja, da nas osrečijo drugi. 

Za obdobje tretjega koraka je značilno, da si želimo postaviti nove cilje na temelju tega, kar nas na novo najbolj navdihuje. V tem obdobju lahko samozavestno začrtamo nove smeri v svojem življenju ali se v izogib morebitnim obremenitvam omejujemo v svojih ciljih. 

V obdobju četrtega koraka nam je ključnega pomena, da doživljamo podporo za svoje cilje. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali bomo krepili vero vase in vztrajali pri zastavljenih ciljih ali obupovali nad sabo in odstopali od ciljev. 

Za obdobje petega koraka je značilna težnja po doseganju čim boljše usposobljenosti za svoj cilj. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali bo to čas potrjevanja pred samim seboj ali dokazovanja pred drugimi. 

Obdobje šestega koraka je značilno po izjemni predanosti, da se uveljavimo s svojo izvirnostjo in inovativnostjo. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali bomo mi imeli v lasti svoje nove stvari ali bodo naše nove stvari začele imeti v lasti nas. 

V obdobju sedmega koraka nam bo najbolj pomembno, da pridemo do čim boljšega strokovnega poznavanja svojega področja. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali si bomo s svojim znanjem prizadevali opolnomočiti druge ali ga izkoristiti, da bi se dvignili nad druge. 

Za obdobje osmega koraka je najbolj značilno, da si prizadevamo za čim bolj gospodarno rabo tistega, s čimer razpolagamo. V tem obdobju si lahko s svojim delom veliko priskrbimo ali zaradi preveč dela in skrbi komaj preživimo. 

Značilnost obdobja devetega koraka pa je velika tendenca k neodvisnosti od dela. Od naše naravnanosti bo odvisno, ali bomo premišljeno unovčevali rezultate svojega minulega dela ali se nepremišljeno ujeli v miselnost, da ne smemo izpustiti nobene priložnosti, kjer si obetamo zaslužek.    

Planetarno gledano, naravo obdobja prvega koraka opisuje simbolika južnega vozla, drugega simbolika Venere, tretjega simbolika Sonca, četrtega simbolika Lune, petega simbolika Marsa, šestega simbolika severnega vozla, sedmega simbolika Jupitra, osmega simbolika Saturna in devetega simbolika Merkurja. 

Tekst: Mateja Kunc

Celoten članek lahko preberete v novi reviji Sensa junij/julij 2024; v prodaji od 7. junija