Smrt prinaša življenje

Čeprav se skrivnost smrti tradicionalno občuti kot nekaj tesnobnega in je prikazana z grozljivimi potezami, se za tem - do maksimuma izraženem - odporu, skriva strah pred spremembo in neznano obliko ekstistence.

21. 10. 2014

Smrt - v svojem osnovnem simbolnem in arhetipskem smislu - označuje absolutni konec nečesa pozitivnega: človeka, živali, rastline, prijateljstva, zavezništva, miru, dobe. Po pisanju Slovarja simbolov (Chevalier-Gheerbrant) tako ne govorimo o smrti viharja, temveč o smrti lepega dneva:

  • "Smrt kot simbol je minljivi in uničljivi vidik obstoja. Nakazuje tisto, kar izgine v neogibnem razvoju stvari: navezana je na simboliko zemlje. Vendar smrt tudi uvaja v neznane svetove Pekla in Raja; to kaže na njeno ambivalenco (enako ambivalenci zemlje) in jo nekako zbližuje z obredi prehoda. Smrt je razodetje in uvajanje. Vse iniciacije gredo skozi fazo smrti, preden odprejo dostop do novega življenja. Tako ima smrt psihološko vrednost: osvobaja negativnih in regresivnih sil, dematerializira in sprošča sile duhovnega vzpona."


Lahko bi torej rekli, da je smrt sama po sebi hči noči in sestra spanja, zato ima tako kot njena mati in brat prerojevalsko moč.

  • "Če bitje, ki ga prizadene, živi samo na meterialni ali bestialni ravni, se potopi v Pekel; in nasprotno, če živi na duhovni ravni, mu smrt razkrije polja svetlobe."


Smrt tako vedno nosi v sebi tudi obljubo življenja na višji ravni.

Pomen karte smrti v taroku

Karta številka trinajst, na kateri je naslikan črni 'kosec', že od antike dalje simbolizira ciklični potek človeške dejavnosti ... prehod iz enega stanja v drugo, potemtakem - smrt:

  • "Smrt ima namreč več pomenov. Če prinese konec trpljenja in skrbi, ni sama sebi namenjena; odpira dostop do vladavine duha, resničnega življenja: mors jauna vitae (smrt prinaša življenje). V ezoteričnem smislu simbolizira globoko spremembo, ki človek doživi z Iniciacijo."


Trinajsta karta taroka tako simbolizira smrt v inicijacijskem smislu obnovitve in ponovnega rojstva.