7 zanimivosti o Nikoli Tesli: Tesla je bil kozmični človek

Poglejmo si nekaj zanimivosti o Nikoli Tesli. 

7 zanimivosti o Nikoli Tesli: Tesla je bil kozmični človek (foto: profimedia) profimedia
6. 1. 2021
  1. Tesla ni imel daru, ki ga drugi ljudje ne bi imeli, vendar so ga za razliko od njega ti večinoma izgubili. Večina otrok namreč vidi subtilne energije v naravi, potem pa to sposobnost skoraj vsi izgubijo. Tesla tega ni nikoli izgubil. Videl je svetlobo – auro živali, rastlin, energijo vode in videno povezal s podobnimi pojavi v naravi – na primer z elektriko, ki jo je videl pri streli. Počasi je razvil poseben duhovni pristop in povezal sposobnost opazovanja naravnih pojavov z znanjem, ki si ga je pridobil v šoli.
  2. Pitagora je 2500 let pred Teslo dejal, da je kamen kondenzirana svetloba. Tesla je materijo pojmoval podobno: kot subtilne energije elektromagnetnih polj, ki se zaradi resonanc frekvenc v vesolju povežejo in ustvarijo elektromagnetne splete.
  3. Tesla je ljubil vsa števila, ki so bila deljiva s tri. Tri žlice, tri prtičke ... štel je predmete ter dodal ali odvzel enega, če je bilo potrebno, da bi bili deljivi s tri. Ta njegova obsesija je imela utemeljitev: v številu tri je videl presežnost; število tri definira rotacijo, trikotnik. Rotacija pa je bila zanj pojem življenja, življenjske energije. Tri je sveto število, ki pomeni korak v neznano. In Tesla je bil vedno pripravljen stopiti v neznano.
  4. Tesla je na pamet znal številne dolge pesnitve v tujih jezikih in zelo rad se je družil z umetniki (očaral ga predvsem Mark Twain). Ves čas je srkal energijo umetnosti, ki jo je potreboval pri svojemu znanstvenemu ustvarjanju. Jasno mu je bilo, da je umetnost nujen element prave ustvarjalnosti, ki daje intuitivno komponento in dopolni racionalnost običajne znanosti. V enotnost je povezal trilogijo: znanost, umetnost, duhovnost – Orfejevo stališče. Grški mit o Orfeju pravi, da je Orfej tako lepo igral na liro, da je bilo njegovo igranje všeč tudi bogovom in živalim. Njegovo igranje simbolično predstavlja vez med nebesi in zemljo; glasbo namreč slišimo v fizičnem svetu, a ima kozmične zakonitosti, ki so se jih zavedali vsi veliki glasbeniki. Gre za povezavo med zemeljsko eksistenco in božansko presežnostjo. Tesla je vedel, kako se prepletajo umetnost in znanost, pa tudi duhovnost, ki prežema vse.
  5. V zadnjem obdobju se je Tesla vedno bolj povezoval s kozmičnimi silami. Današnja teorija kvantne fizike govori o kvantnih hologramih – o povezavah s kozmično zavestjo. To je področje, ki ima veliko prihodnost. Gre za to, kako vključiti bolj intuitivne sfere v človeško ustvarjalnost.
  6. V zadnjih letih 19. stoletja je Tesla spoznal Swamija Vivikanando, prvega indijskega jogija, ki je prišel na zahod, ki je Teslo navdušil s teorijami stare indijske znanosti. Odkril je, da lahko svoja videnja elektromagnetnih polj nasloni na filozofijo Vedante, zato je svoje teorije vedno bolj razlagal v jeziku vzhodne filozofije. Za ljudi v New Yorku pa je tako postal še bolj čudaški in posledično še bolj osamljen.
  7. Tesla je bil kozmični človek, ki je imel sposobnost povezovanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Pri njem je čas lahko tekel naprej ali nazaj. Tako kot njegov polifazni sistem električnih tokov – če zamenjaš dve od treh faz, začne motor teči v nasprotno smer. Na podlagi tega je Tesla razdelal svojo filozofijo o času. Filozofijo, ki je skoraj noben znanstvenik še vedno ne razume.

Celoten članek je bil objavljen v tiskani reviji Sensa