Ajurveda: Ključ do zdravja

20. 3. 2012
Deli
Ayurveda (foto: Shutterstock)
Shutterstock

Ajurveda pokriva štiri aspekte človeka: dušo, um, čustva in telo. Človeka obravnava celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo, in mu pomaga živeti zdravo. Po ajurvedi vse bolezni izvirajo iz človeškega uma.

Kaj je ajurveda?

Zelo učeno in iz učbenikov povedano: ajurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, izvajajo pa ga tudi v drugih delih sveta kot obliko komplementarne in alternativne medicine zdravilstva.

Beseda ajurveda je v sanskrtu sestavljena iz besede 'āyus', kar pomeni 'življenje' in 'veda', kar pomeni 'znanje' ali 'znanost'.

Ajurveda pokriva štiri aspekte človeka: dušo, um, čustva in telo. To pomeni, da človeka obravnava celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo, in mu pomaga živeti zdravo. Pokriva vse vidike zdravja, saj spodbuja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Razlaga, kako naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše fizično stanje.

Koncept treh doš

Koncept treh doš razlaga, kako pet elementov, ki sestavljajo fizično materijo, dinamično kombinira vse procese v človeški psihologiji. Tako zrak, ogenj, voda, zemlja in eter dajejo osnovo trem došam:

  • Pitta je princip gibanja, ki ga sestavljata voda in ogenj.
  • Vata je princip spreminjanja in pretvarjanja, ki ga sestavljata zrak in eter.
  • Kapha je princip kohezije, ki ga tvorita zemlja in voda.


Doše oblikujejo zgradbo telesa med rastjo in razvojem organizma, kakor tudi nagnjenje k določenim spremembam ali boleznim. So osnova človeškega značaja, navad in vedenjskih vzorcev. Naravno razmerje doš tako določa tip človeka ali prakruti, ki je osnova mentalnih, fizičnih in emocionalnih razlik med ljudmi.

Z vzdrževanjem naravnega razmerja treh doš ajurveda pomaga človeku s tehnikami in metodami, določenimi za njegov tip, vzdrževati njegovo idealno zdravje. Pri tem upošteva človekovo genetsko ozadje, način življenja ter sezonske in klimatske spremembe, ki prinašajo spremembe v razmerju treh doš v naravi, kar vpliva na zdravje in počutje človeka. (Vir.: Frawley David. Ayurvedic healing, a comprehensive guide. Utah, 1994)

Prebava je ključ do zdravja

Ajurveda poudarja prebavo kot ključ do zdravja. Vse bolezni izvirajo iz človeškega uma, prvi kazalnik pa je porušeno ravnotežje v metabolizmu, ki je lahko po ajurvedski razlagi vzrok celo za degenerativne spremembe.

Spet je za metabolično funkcijo pomembno ravnovesje treh doš. Področje kapha doše sega od glave do želodca, področje doše pitta od tankega do debelega črevesa, območje doše vata pa je od debelega črevesa po nogah navzdol.

Preventiva

V ajurvedi je šest stopenj razvoja bolezni oziroma neravnovesja fluidov, ki tvorijo individualno konstitucijo. Vsaka stopnja ima svoje simptome. Šele v peti stopnji, ko se neravnovesje povsem poruši in bolezen pride na plan, lahko zahodna medicina zazna težave, kar je seveda slabo.

In prav to je prednost ajurvede, da pri človeku, ki ima občitljiv odnos do svojega telesa in duševnosti ter ga neravnovesje teži, prej zazna simptome.

Preventiva je v ajurvedi izredno poudarjena.

Iz revije Lisa