Ajurveda, tradicionalna indijska medicina

Ajurveda je medicinski sistem, ki danes velja za zgodovinsko najstarejši.

Ajurveda, tradicionalna indijska medicina (foto: Profimedia) Profimedia
3. 1. 2015

Nastal je približno v času, ko so nastajale upanišade – takrat so bili zapisani osnovni principi ajurvede, ki so do današnjega dne ostali nespremenjeni.

Kot medicinski sistem ima svoje veje, kot so interna medicina, kirurgija, ginekologija in porodništvo, farmakologija, pediatrija... Toda za razliko od naše medicine v ajurvedi velja, da je izvir življenja v Duhu, ki uporablja um kot svoje orodje ter tako ustvarja subtilne in fizične ravni življenja. Za tem preprostim stavkom stoji globoko vedenje, ki ga fizika, biologija in medicina počasi potrjujejo v jeziku današnje znanosti.

Naša um in telo sta nerazdružljivo prepletena, trdi ajurveda, in vse, kar pomislimo, začutimo ali doživimo, se trenutno zrcali v elektro-bio-kemičnem dogajanju v celicah našega telesa. Znanstvene raziskave so to nedvoumno potrdile. In še naprej nam ajurveda sporoča, da se vsaka celica našega telesa na svoji ravni bivanja zaveda, je bitje s svojo inteligenco. Tudi to dejstvo so biologi potrdili v sedemdesetih letih 20. stoletja.

Torej vse, kar mislimo, čutimo, doživljamo, hipno vpliva na fiziologijo telesa, in vse, kar se dogaja znotraj telesa, hipno vpliva na naš um.

Kreativne sile

Osnovo ajurvedske fiziologije predstavlja prepoznavanje treh kreativnih fluidov – vate, pitte in kaphe – ki delujejo ne le na psihosomatski ravni človeka, ampak v vsej naravi. Omenjeni fluidi oz. kreativne sile v nas in okoli nas so po ajurvedi nosilci življenja.

Okvir namembnosti te rubrike mi narekuje podati uporabnejši vidik ajurvede v vsakdanjem življenju posameznika, vseeno pa mora biti zapisano, da za pojmi »fluid«, »kreativna sila«, »veliki elementi Narave« stoji globina razumevanja, ki bi terjala poglobljeno razlago, da bi se umu zahodnjakov približali ti preprosti, a fundamentalni koncepti.

Eden izmed osnovnih konceptov ajurvedske fiziologije je, da ima vsak od nas individualno psihosomatsko konstitucijo, v kateri so trije omenjeni fluidi zastopani v različnem odstotnem, količinskem razmerju in so različne kakovosti. Ta konstitucija je vsakemu izmed nas določena v trenutku spočetja in predstavlja kombinacijo fluidov, ki so v trenutku spočetja prevladovali v telesu in umu očeta in matere.

Iz tega izhaja tudi tradicionalna skrb Indijcev za ubrane okoliščine združevanja moškega in ženske – ne le zunanje, ampak tudi stanja v njihovem umu. Seveda na zdravje človeka vpliva še veliko drugih dejavnikov – prehrana matere, njeno psihično počutje, potek poroda, toda vse to se »nacepi« na že določen preplet vate, pitte in kaphe.

Naša individualna konstitucija predstavlja nekakšno danost uma in telesa, ki narekuje naš način prehranjevanja, navade, ki jih je treba gojiti, primerne oblike fizične dejavnosti itn. Popolno zdravje zahteva enakomerno zastopanost vseh treh fluidov v našem telesu in umu.

Da bi procesi v telesu potekali ubrano, torej potrebujemo vse tri fluide v enaki količini in kakovosti. Takrat oni sinergijsko delujejo na vsaki membrani, v vsakem tkivu ali organu telesa, tudi na ravni našega uma. Toda običajno se nas večina rodi s prevladujočim enim ali dvema fluidoma.

S stališča ajurvede to pomeni, da moramo z načinom prehranjevanja, razporejanja dnevnih dejavnosti, količino počitka itn. v svoje življenje pripeljati še dodatno količino fluida, ki je pri nas manj zastopan, da bi fiziološki in umski procesi potekali harmonično oz. zdravo.

Treba je še omeniti, da nam naša ajurvedska konstitucija naravno narekuje prehrano in druge vidike našega življenja, ki nas ohranjajo pri zdravju. Lahko bi to opisali kot nekakšno fizikalno polje okoli nas, ki nas samodejno vrača v svoj stabilni center, ko se z neprimernim prehranjevanjem, psihološkim pritiskom, ki ga preživljamo, fizično izčrpanostjo in podobnim oddaljimo od njega.

Toda ko neustrezne navade – uma in telesa – trajajo predolgo ali nenadoma doživimo hud fizični ali psihološki pretres (poškodbe, travmatične življenjske dogodke, operacije, krvavitve...), nastane pretiran odklon od našega – imenujmo ga tukaj: središča zdravja. Takrat izgubimo stik s tem središčem in omenjena naravna danost, kako prisluhniti svoji naravi glede potrebnih dejanj, da bi si povrnili zdravje, se nam oddalji.

Fluid, ki je bolezensko količinsko pretirano zastopan ali je slabe kakovosti, nam pravzaprav lahko narekuje celo za nas škodljiv življenjski slog.

Biljana Dušić, dr. med in svetovalka ajurvedske medicine

Avtorica prispevka je ena od strokovnih predavateljev na 1. festivalu celostnega zdravja Dao Yah, ki bo potekal od 30. januarja do 1. februarja 2014 v ljubljanskem Cankarjevem domu.