Klasična metoda prenosa energije brez dotika

Pri vseh bioenergetskih terapijah prenašamo energije različnih vibracij, kar ni odvisno od nas. Pri prenosih energije namreč vedno sodelujejo energetska bitja (kozmični mojstri zdravitelji) in oni so tisti, ki izbirajo intenziteto, frekvenco ter natančno mesto, kam bo energija posredovana. Terapevt je skratka zgolj fizični medij oz. prenašalec energij.

2. 11. 2013

Po klasični metodi prenosa energije brez dotika zdravljenec sedi pred nami.

Pri tej metodi lahko uporabljamo dva načina:

  • ugotavljanje z nihalom,
  • ali intuitivno prenašanje energije.


To sta tudi dva najenostavnejša načina prenašanja energije.

Pri prvem načinu eno ali obe roki usmerimo v oboleli del telesa tako in si pri tem zamislimo prenos energije, ki smo jo predhodno ugotovili s pomočjo nihala. Pri tem vemo (in zaupamo), da je z našo namero takoj stekla in da bo tekla tako dolgo, kolikor jo v tem trenutku zdravljenec lahko sprejme. Svoje prste ali cele dlani usmerimo proti zdravljenemu delu telesa, lahko pa učinek skoncentriramo s položajem rok v obliki klina (prsti rok obeh dlani so skoraj sklenjeni in skupaj usmerjeni proti delu, ki mu pošiljamo energijo).

Drugi način pa je ta, da z eno roko ali obema v počasnih krogih krožimo nad obolelim mestom, s čimer je učinek večji. Lahko pa tudi eno roko usmerimo na eno stran dela telesa, drugo roko pa na drugo stran. Tako energetsko delujemo v mirovanju ali pa z rokama enakomerno krožimo v tem položaju do prenehanja vibracij. Pomembno je, da v mislih nadzorujemo, kam teče energija.

Po prvem tretmaju, ki lahko traja nekaj minut, še prisluhnemo notranjemu vedenju (in sporočilom mojstrov skozi nezavedno) o tem, koliko tretmajev bo še potrebnih in v kakšnih časovnih presledkih naj ti potekajo.

Po knjigi Osnove radiestezije in bioenergije, ki jo je podpisal Igor Ziernfeld, eden slovenskih poznavalcev radiestezije in bioenergije. V njej razgrinja svoja vedenja o uporabi nihal in bajalic ter uporabe bioenergije, prastarih znanjih, jih znanost še ne zna razložiti, a jih ljudje zagotovo poznajo že od nekdaj.