Kozmični vplivi na vodo

Zapis Jožeta Muniha o tem, ali ima voda na določen dan res močnejši energijski potencial. 

Kozmični vplivi na vodo (foto: profimedia) profimedia
29. 1. 2018

Voda, ki jo zajemamo na določene dneve (tokrat 18. in 19. januarja zvečer) v izvirih oz. vsakih 27 dni, naj bi po mnenju nekaterih delovala kot sveta voda, ki krepi ali vrača zdravje ter prinaša pravilno informacijo - s tem vzpostavlja tudi notranje ravnovesje in človeku daje življenjsko moč in radost. Je torej potrebno nalivati vodo pri izvirih le na določene dneve? Odgovarja strojnik, raziskovalec vodnih izvirov in starih svetišč, geomant in radiestezist Jože Munih. 

Čudovit in obširen članek Marije Ane Kolman je - poleg spodbude obiskati dne 18. in 19. januarja izvir vode - kar klical k raziskavi oziroma potrditvi tega fenomena. V članku so navedeni eminentni ruski raziskovalci, v katere ne gre dvomiti. Vseeno pa se vedno držim pravila, da preverim določeno dejstvo. Seveda, če je to le mogoče.

Voda oziroma zdravilni vodni izviri že vsaj tri desetletja skozi raziskave zapolnjujejo moj prosti čas. Bil sem prvi pri nas, ki je začel opozarjati na bogastvo in posebnost naših voda. Toda kljub obširnem raziskovanju, publiciranju podatkov in aktivnostih za ohranitev vodne pravice, doslej res nisem pri meritvah energij dal poudarka kozmičnim vplivom na nivo energije v vodi.

Torej je navedeni članek prišel kot spodbuda k raziskavi teh vplivov. Ker te aktivnosti sedaj izvajamo v organizaciji zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin, smo aktivirali pet izurjenih radiestezistov, da na svojem področju v času pred 18. januarjem 2018, na datum 18. in 19. ter po tem datumu, izmerijo energijsko vrednost v posameznem izviru. Meritve so bile izvedene po radiestezijski metodi z nihalom Karnak in radiestezijskimi podlogami.

Meritve so se izvajale na naslednjih lokacijah: Breginjski kot, Goriška Brda, Volče pri Tolminu, Grofova voda, Potravno pri Kanalu, Mlinšah in vodovodni pipi.

Izbrani so bili izviri voda v katerih je v začetku meritev bilo energijsko stanje od 1000 enot po Bovisovi skali pa do vrednosti 2 mio enot.

Rezultati meritev so pokazali sledeče:

·  V vodi iz vodovodne pipe ni bilo energijskih sprememb.

·  Na izvirih z vodo z (pre)nizko energijsko vrednostjo je bil porast energije največji.

·  Na izvirih z zelo visoko energijsko vrednostjo v vodi so bile spremembe komaj zaznavne.

·  Meritve na datum 22. januarja so pokazale, da je energija v vodi padla na nivo pred 18. januarjem.

Rezultati kažejo na naslednja dejstva:

· Voda iz vodovodne pipe se energijsko ne spreminja v navedenih datumih.

·  Energija v vodi nam pomaga tako, da po zaužitju uravna in obogati naše energijsko telo. To je zlasti pomembno in dobrodošlo v primeru obolelosti, ker  nam energija pomaga premagati bolezen. Pomaga pa nam, če je energija dovolj visoka. Premalo energije ni sposobno premagati energijsko stanje bolezni. Izkušnje so pokazale, da je spodnji nivo te energije 150.000 enot po Bovisovi skali. Zaradi tega so med »zdravilne» izvire uvrščeni izviri nad to vrednostjo. Tu pa že pridemo do podatka, da kozmični vplivi delujejo le v določeni moči. Pri vodah z nizko energijsko vrednostjo se sicer najbolj pozna ta porast, vendar še vedno energija v teh vodah ne doseže kriterija »zdravilnih« voda. V vodi iz izvira v katerem je bilo pred tem datumom 1000 enot po Bovisovi skali je na dan najmočnejših kozmičnih vplivov narasla kar za desetkratno vrednost. Deset tisoč enot pa je žal še vedno zelo prenizka energijska vrednost, da bi vplivala na nas za kurativne namene.

·  Pri vodah z energijsko vrednostjo nad 150.000 enot po Bovisovi skali je porast na ta datum za cca 100.000 enot. Pri Grofovi vodi z energijo 2 mio. enot je prav tako porast za 100.000 enot, kar je v bistvu pri tej vrednosti zanemarljivo. Rezultati meritev so pokazali energijsko spremembo v vodi na navedeni datum, vendar je ta sprememba pri vodah, ki po radiestezijskih meritvah spadajo med zdravilne, skoraj zanemarljiva. Pri »navadnih« vodah pa energijsko povečane ni dovolj visoko.

·  Voda, ki jo na navedeni datum zajemamo, zadrži energijsko spremembo le nekaj dni in torej ni primerna, da bi jo lahko neomejeno dolgo časa uporabljali za bogatenje navadne izvirske vode. Sicer je potrebno upoštevati tudi navodilo o zajemanju vode v naravne materiale (ne plastika ali kovina), na hranjenje vode v hladnih, temnih prostorih odmaknjenih od predmetov s škodljivim sevanjem.

Zaključna ocena našega zavoda je, da na datum 18. in 19. januarja 2018 energijsko stanje v zdravilnih vodnih izvirih ni bilo tako izrazito spremenjeno, da bi to bistveno spremenilo njihovo zdravilnost.

Zasebni zavod Energijske poti Tolmin

Tolmin, 22. 01. 2018

Zapisal: Jože Munih