Inštitut Bion: O novi znanosti vode

Na inštitutu za bioelektromagnetiko in novo biologijo Bion znanstveniki proučujejo pojave, ki jim tradicionalna znanost ne daje prav veliko pozornosti oz. jih celo zavrača, čeprav nam lahko še kako koristijo pri odpravljanju najrazličnejših težav in bolezni.  Eden izmed takšnih fenomenov je tudi spomin vode.

17. 9. 2013

Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, je zasebni raziskovalni Inštitut, ustanovljen leta 1990. Leta 1992 je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije in je ta status znanstveno raziskovalne organizacije ohranil do danes.

Že od svojega nastanka naprej je bil njegov namen, da znanstveno proučuje pojave, ki jim konvencionalna znanost ne daje zadostne pozornosti ali pa jih celo zavrača oziroma ignorira. V prvi vrsti so se znanstveniki na Inštitutu lotili t. im. bioelektromagnetike. Slednja raziskuje prvič vpliv zunanjih elektromagnetnih (EM) polj na organizme in drugič značilnosti EM polja znotraj samih organizmov.

Nekaj vprašanj smo zastavili prof. dr. Igorju Jermanu, znanstvenemu vodji Inštituta

Do kateih spoznanj ste prišli pri svojem raziskovanju?

Pri tem raziskovanju, ki smo ga tudi nenehno objavljali v mednarodne in domače znanstvene revije in o njem poročali na mednarodnih konferencah, smo prišli do novih znanj in spoznanj. Njihova glavna srž je bila, da organizmi ne delujejo samo na podlagi zapletenih kemijskih procesov, temveč da je življenje organizirano tudi na podlagi posebnega, organizmom notranjega EM polja.

To polje je na eni strani znano tudi konvencionalni znanosti, ko gre za pojave vzdražnosti (biološko in medicinsko izobraženim je to poznano pod imeni mirovni membranski potencial, akcijski potencial, EEG, EMG in podobno), na drugi strani pa je lahko zelo temeljno, težko ugotovljivo in ga skuša razlagati kvantna teorija polja.

Spoznanja o delovanju notranjega in zunanjega EM polja smo strnili tudi v praktično testiranje različnih predmetov, posteljnih vložkov in bioenergetikov. Če po posebnem protokolu utečene raziskave pri njih dajo pozitiven rezultat, dobijo certifikat kakovosti energijskega vpliva, ki ga upoštevajo celo razne inšpekcije.

Pred več leti ste začeli raziskovati tudi spomin vode? Zakaj pravzaprav gre?

Pri svojem študiju in proučevanju smo prišli do nadaljnjih spoznanj, da posebej organizirano in dinamično urejeno EM polje ni značilno le za organizme, temveč se lahko nahaja tudi v tekočinah in celo trdnih predmetih. Še več, v tekočine (recimo vodo ali koloide) vtisnjeno urejeno EM polje, ki izvira iz bioloških učinkovin lahko ob zaužitju deluje na organizme, ko se zlije z njihovim lastnim EM polje.

Tako smo se na Inštitutu ob koncu prejšnjega stoletja lotili tudi raziskav t.im. spomina vode, to je pojava, kjer v vodo (ali kake druge tekočine) vtisnjene energijske strukture različnih snovi ali polj ostanejo tam vtisnjene dalj časa.

Toda širša znanstvena javnost ta pojav zavrača? Zakaj?

Konvencionalna fizika ta pojav zavrača, saj zanj v svoji doktrini ne najde utemeljitve. Na srečo znanost ni povsem enoumna in nekateri fiziki vendarle poskušajo razlagati ta pojav na različne načine. Še bolj pomembno je, da so na svetu medtem različni znanstveniki opravili že vrsto raziskav (tudi na Inštitutu smo med njimi), ki so ne glede na teoretično ozadje pojav čisto praktično raziskovali in ga potrdili z neštetimi znanstveno povsem korektnimi poskusi. No, širša znanstvena skupnost pojav še vedno zavrača, saj še vedno ne želi nadgraditi oziroma revidirati svoje trenutne doktrine.

Te zanimive raziskave in njihovi izsledki so nam na Inštitutu odprli celo novo področje dejavnosti, kjer nismo več samo raziskovali, temveč smo začeli tudi izdelovali t.im. infopatske pripravke za pomoč pri različnih težavah. Pripravki temeljijo na znanosti o vtisnjeni molekulski informaciji v koloidne raztopine, ki lahko za dalj časa in na visoki kakovostni ravni ohranijo energijske strukture izhodiščnih biološko aktivnih snovi. Ti pripravki ne delujejo nasilno, saj v tekočino vtisnjene energijske strukture ne morejo povzročiti škodljivih stranskih učinkov, kot je to sicer značilno za farmacevtske izdelke.

Voda si torej zapomni energije, ki jim je izpostavljena? Nanjo lahko torej vplivamo?

Na Inštitutu smo na podlagi te nove znanosti o vodi lotili tudi proučevanja, kako v vodo vtisnjene energije pustijo svoj pečat na usedlini po izhlapitvi kapljice. Seveda se nam to novo bogastvo razgrne šele pod mikroskopom ob posebni osvetlitvi.

Nekaj teh lepih primerov podajamo spodaj, še več pa jih lahko najdete na spletni strani Inštituta (http://www.bion.si/sl/testiranje-in-certificiranje/galerija-slik ).

Alkalno obdelana visoko mineralizirana voda

Alkalno obdelana visoko mineralizirana voda

Detalj kapljice iz vodovoda

Tudi to raziskovanje nam je znova potrdilo, da si voda zapomni energije, katerim je bila izpostavljena. O pojavu bomo poročali tudi na oktobrski mednarodni znanstveni konferenci o Fiziki, kemiji in biologiji vode v Bolgariji. Na ta način smo v preteklosti testirali energijski vpliv Flaške, razlilčnih ljudi, trenutno pa testiramo tudi energijski vpliv duhovnega učitelja z velikimi duhovnimi darovi Sandija Dolinarja.

Na osnovi vaših dognanj zdaj tudi pomagate ljudem pri različnih težavah.

Ukvarjanje z infopatskim zdravljenjem in lajšanjem težav in motenj nas je vpeljalo v širši prostor komplementarne medicine oziroma zdravilstva, kjer smo videli, da lahko pomagamo pri marsikateri bolezni, ki je za medicino še vedno trdovratna, seveda predvsem z uporabo različnih polj energiziranih substanc.

Tako smo ustanovili Zdravilni center Medin, kjer se posvečamo zdravljenju tako lažjih kot najtežjih obolenj. Pred nedavnim smo iz te iste korenine ustanovili tudi Akademijo za zdravilstvo, katere namen je omogočiti kakovostno izobraževanje na področju različnih vej zdravilstva in slušateljem na koncu omogočiti kakovostno opravljanje zdravilskega poklica.

Kako so potekali eksperimenti z duhovnim učiteljem Sandijem Dolinarjem (www.meditacija-sandi.com) na Ištitutu Bion, bomo podrobneje spremljali tudi pri Sensi