Zdravljenje s prano

24. 9. 2013
Deli
Zdravljenje s prano

Jožica Arko –Aja ima, že od kar se spominja, neobičajne sposobnosti jasnovidnosti in jasnočutnosti. Kot mala deklica je pobegnila od doma in dve noči prebila v duplini nekega drevesa, da bi videla ponoči razne barve, ki jih sevajo drevesa.

Zaradi zapletov med operacijama je  bila že dvakrat po več ur klinično mrtva.  Prehajanje na astralni nivo ali na drugo stran ji ne povzroča težav. S temi neobičajnimi izkušnjami in darovi jo zdaj žene k pomoči in zdravljenju drugih.

Razvila je svojo precej originalno energijsko metodo zdravljenja na podlagi življenjske energije, ki jo imenuje »očiščena prana«. V mnogih kulturah je namreč pojav življenjske energije poznan že tisočletja (Kitajci je pravijo ki, chi, Indijci prana).

5 vrst prane

Z življenjsko energijo se hrani naše finosnovno (energijsko ali etrsko) telo.  Življenjska  energija se v telesu preobrazi  v pet različnih oblik življenjske energije, ki ustrezajo posameznim delom telesa – Indijci to poimenujejo 5 vrst prane.

Aja pri svojem zdravilskem delu uporablja tudi infopatske pripravke, znanja iz infopatije ter različne tehnike ter pripomočke, ki bazirajo na  kristalo terapiji. Verjame, da iz vesolja prihaja dokaj čista prana,  vendar se pod raznimi vplivi lahko tako onesnaži,  da deluje na telo celo negativno namesto pozitivno. Negativne misli, negativna čustva in negativno sevanje vseh električnih naprav so, po njenem, tisti dejavniki, zaradi katerih  je potrebno prano  čistiti.

Zgleduje se po Wilhem Reichu, ki je prano, življenjsko energijo v 30. letih prejšnjega stoletja poimenoval orgon.  Razvil  je nekaj naprav  (orgonitov), s katerimi je onesnaženje prane/ orgona možno očistiti, tako na tleh, v prostorih, hrani, vodi in seveda tudi pri človeku.  Z orgonskimi topovi, ki so v zadnjem času v Sloveniji zelo popularni, je Reich čistil atmosfero. Z njimi razbijajo oblake toče.

Njen osnovni namen pri zdravilskih obravnavah je preko očiščene prane/orgona, človeku dvigniti njegove vibracije, ker se po njenem vse bolezni, vsa negativna stanja, vse slabo dogaja na nižjih energijskih nivojih. Ima reklo: »Če zgradimo visoko in pokončno streho, vse spolzi z nje«.

Osebo želi pripeljati v stanje, ki ji bo omogočilo vklop subtilnejše zavesti (dušnosti) in s tem zavestne spremembe da:

 • sam podpira zdravljenje, da se odvija samozdravljenje;
 • si dviguje odpornost;
 • se osvobodi strahov in dvomov;
 • razvija  samozavest in samospoštovanje;
 • izboljša koncentracijo in spomin;
 • razvija svoje energijske centre;
 • razvija intuicijo in inteligenco;
 • zaščiti sebe in svoje bližnje;
 • sam kvalitetno rešuje probleme in medčloveške konflikte;
 • spremeni mišljenje in način vedenja;
 • postane uspešnejši pri poslovanju;
 • izpopolni dane sposobnosti in talente;
 • doseže harmonijo duše in telesa.

Čiščenje negativnih energij

Pravi, da njeno delo temelji na koncentraciji in očiščevanju prane/orgona in da so učinki ter določene spremembe dojemanja pri zdravljencu vidne že med terapijo. Najraje o človeku ne ve predhodno nič, tako da na njene zaznave ni morebitnega podzavestnega vpliva. Postopoma ob zaznavah čuti človekova subtilna telesa, vidi auro, energijske povezave (nadije),  pri zdravljencu preverja dejanska stanja s svojim opažanjem in temu prilagaja nadaljnje korake terapij.

Začne skoraj vedno s čiščenjem negativnih energij, od čustvenih nabojev do slabih energij, ki so se prilepila iz okolja, ljudi.... V pomoč sta ji dve kristalni palici – ametist in herkimerjev diamant, ki pospešita čiščenje in tudi že dovajata prečiščeno prano, torej aktivacijo.  Uporablja ju kot posebne vrste orgonski top.

Na osnovi povratnih energijskih  informacij se s stranko dogovori za naslednji korak. Njeni pristopi so lahko zelo različni, od manualnega čiščenje ali aktivacije energijskih centrov (čaker), do informiranja  vode z lastnimi strahovi, bolečinami in dvomi. Kar je v nas, se prenese v vodo. Voda se potem ob pitju in drugih pristopih z orgonom, očiščeno prano, v telesu sreča z originalnimi negativnimi vibracijami, ki se tako izničijo.

Ljudje  prihajajo k njej z različnimi problemi, boleznimi, z življenjskimi situacijami iz katerih ne vidijo izhoda. Pri Aji dobijo tudi napotke, kako se da vse to tudi v praksi prerasti, dobijo tudi »domačo nalogo«, kako naprej. Ljudi vzgaja v osebnostnem razvoju. Naj bo kateri koli problem, pravi:  »Z dvigom življenjske energije in skozi aktivacijo srčne želje, lahko sami 'delamo čudeže'«.

Odzivi njenih strank so res dobri. Ljudi spremlja še nekaj dni po tretmajih, ker so reakcije v večini primerov  dokaj močne. Vsakemu pove, da bo imel »musklel fiber«. Prvič še ne razumejo povsem, kaj jim želi povedati, pri naslednjem obisku pa ji sami razlagajo, kaj se jim je dogajalo. Nekdo rabi več njenega obravnavanja (terapije), drugi manj, vendar sta potrebna vsaj dva v tednu dni, da se energije začno intenzivneje dvigovati. Aja pravi, da  prvič pridemo iz kleti v mednadstropje, drugič pa do tistega nadstropja za katerega smo pripravljeni.  »Od tu dalje je delo s človekom, odvisno od njegovih pričakovanj in želja«, pravi.

Po njenem razumevanju so se v decembru 2012 po 26.000 letih zemeljske vibracije dvignile. Z njimi so se spremenili okviri in pogojji zemeljske duhovne evolucije, zato naj bi bilo potrebno tudi tehnike in na splošno delo z energijami temu prilagoditi, drugače so lahko precej neučinkovite, čeprav so delovale še pred krajšim časom. Pravi, da so vsi njeni mali pripomočki in vsi njeni pristopi prilagojeni temu. »To ljudje občutijo«, pravi. »Tudi zaradi te spremembe, sedaj ljudje bolj čutijo željo po duhovni rasti, po alternativnih pristopih pomoči, zdravljena in po  odkrivanju kdo sploh so in kaj je njihovo poslanstvo na tem svetu.«

Aja se je svojega poslanstva zavedla že  v rani mladosti, nekajkrat  je zavila tudi na  druge življenjske poti, a je sedaj  združena sama s seboj in z univerzumom ........tudi zato, da vse to deli z drugimi.

Kaj je pranoterapija?

Univerzalna življenjska energija – prana nam je vsem na voljo, vendar z načinom življenja zaviramo njeno sprejemanje, vsrkovanje in razporejanje v svojem organizmu. Ko se počutimo slabo, napeto, izčrpano ali že zbolimo, prana terapevt podpre v našem organizmu naravno moč samozdravljenja. Če smo zdravi, nas napolni z energijo in radostjo življenja.

Zdravi smo, ko nas univerzalna vitalna energija (prana) prežema in se v našem energijsko-snovnem polju pretaka pravilno: skladno, uravnoteženo ter v zadostni količini. To je stanje, v katerem smo v celoti svojega bitja uglašeni z življenjsko energijo.

Naše fizično telo preveva in obdaja subtilno energijsko telo, poznano tudi kot biopolje ali avra. To energijsko telo je večini nevidno, ga pa danes že lahko zaznamo in merimo tudi s pomočjo sodobne znanosti. Vse bolezni, okvare in naše slabo počutje se v njem vidijo; celo preden jih zaznamo v fizičnem telesu. Zato lahko ob pravočasnem ukrepanju marsikatero bolezen preprečimo, če jo prej opazimo in pozdravimo v energijskem telesu.

Kdo potrebuje zdravljenje s prano?

V naravi smo obdarjeni s prano, vendar današnji način življenja, veliko stresa in pomanjkanje časa privede do motenj v pretoku, do energijskih blokad, kar se pozna v našem slabem fizičnem in psihičnem počutju. Te blokade se v nas lahko zadržujejo leta in privedejo do resnih bolezni.

S prano pospešimo naravne sposobnosti samozdravljenja telesa.

 • Informacije in prijave:
 • T: (01) 513 11 46 ali 059 091 070
 • M: 051 377 388
 • E: info@zcmedin.si

Novo na Metroplay: Smrt, žalovanje in posmrtno življenje | Katarina Nagode