Testiranje energijskega delovanja s pomočjo GDV (Kirlianove) kamere

3. 10. 2013
Deli

Na Inštitutu Bion smo spremljali slikanje z GDV (Kirianovo) kamero - metodo za merjenje in analizo biopolja ljudi in materialov, in sicer, kako različna stanja zavesti vplivajo na biopolje duhovnega učitelja Dolinar Sandija ter vplive na biopolje osebe, na katero je skušal vplivati s pomočjo energij.

1. Potek testiranj

Slikanje z GDV kamero je potekalo v dveh dneh, prvi dan smo preverjali kako različna stanja zavesti vplivajo na biopolje duhovnega učitelja Dolinar Sandija, drugi dan pa smo preverjali njegove vplive na biopolje osebe, na katero je skušal vplivati s pomočjo energij.

Vsakič smo posneli začetno stanje, ki je pokazalo normalno stanje organizma, vmesna stanja, ki jih je Sandi izzval, ter končno stanje po vseh tretmajih.

V poročilu so prikazani parametri in grafi, pri katerih je opaziti večje spremembe.

2. Informacije o metodi

Slikanje z GDV (Kirianovo) kamero je metoda za merjenje in analizo biopolja ljudi in materialov. Temelji na plazemski razelektritvi med objektom (prsti testirane osebe) in merilno stekleno elektrodo, kar je bistveni mehanizem za tvorbo slik energijskega polja. Svetlobo te razelektritve posname digitalna kamera, slike pa potem obdela poseben (namenski) program.

Biopolje merimo okoli desetih prstov testirane osebe. Vsak od desetih prstov je namreč po tradicionalni kitajski medicini povezan z dvanajstimi meridijani organov. Na podlagi analize fotografij dobimo informacijo o stanju organizma.

Prosti fotoni in elektroni na koži (in v zgornjih plasteh kože) prsta so vzbujeni z visoko napetostjo in frekvenco elektromagnetnega polja. Med tem vzbujenim stanjem, v območju med merilnim objektom in elektrodo, fotoni in elektroni zadenejo ob zračne molekule, kar vpliva na elektronsko vzburjenje in proizvajanje novih fotonov ter prostih elektronov.

Lastnosti emisije delcev iz površine kože so odvisni od fizioloških in biokemičnih procesov v telesu testirane osebe. Vsakršna motnja v plazemski razelektritvi poda uporabno informacijo o čustvenem, mentalnem in fizičnem stanju testirane osebe.

Energijski odziv testirane osebe je fotografiran s posebnim optičnim sistemom naprave, s katerim zajamemo razporeditev in intenziteto svetlobe okoli prsta. Slike nato s specializiranimi računalniškimi programi analiziramo in statistično ovrednotimo dobljene parametre.

3. Rezultati

3.1. Meritve na Sandiju

Meritve na Sandiju

Zgornji graf prikazuje spremembe aktivacijskega koeficienta po različnih meditativnih stanjih, ki jih je dosegel duhovni učitelj. V različnih meditativnih stanjih (pretok energije; umirjeno, brez energij; umirjeno, s pretokom energije; končno stanje) je bil koeficient nad vrednostmi (v rumenem območju), ki so značilne za zdrave ljudi (v zelenem območju) vendar se je po končanih meditacijah povrnil v začetno stanje (zgornji graf).

Diagrama prikazujeta energijska stanja posameznih organov oz. organskih sistemov Sandija v  začetnem  (rdeča črta) in v končnem stanju (po koncu meditacij – zelena črta).

Zgornja diagrama prikazujeta energijska stanja posameznih organov oz. organskih sistemov Sandija v začetnem (rdeča črta) in v končnem stanju (po koncu meditacij – zelena črta).

Vidi se vpliv Sandija na različne organe in organske sisteme skozi meditacijo.

Sandi Dolinar

Sandi Dolinar

Na slikah je prikazano biopolje, kot ga sestavi specializirana programska oprema iz slik prstov.

Na levi strani so slike brez filtra (na teh slikah se odraža stanje vseh ravni človeškega telesa - fizična, čustvena, mentalna, duhovna), na desni pa slike s filtrom (tu se odraža predvsem stanje fizičnega telesa). V prvi in v tretji vrstici sta prikazani začetni stanji, v drugi in četrti pa končno stanje po meditacijah. Iz slik je razvidna razlika, ki je posledica meditacij. Zlasti so opazne razlike v razporeditvi biopolja (na nekaterih mestih se polje zmanjša, na nekaterih poveča). Povečanje biopolja je zlasti izrazito v predelu glave in vratu.

Obarvane pike prikazujejo stanja posameznih čaker takoj po tem, ko se je Sandi spravil v posebno stanje. Senčeni krogi predstavljajo začetno in končno stanje. Vmesna meritev je meditativno stanje (obarvani krogi) , kjer so se spremenile tako energije posameznih čaker (velikost krogov) kot tudi uravnovešenosti (zamaknjenost levo / desno od sredinske črte).

Slika prikazuje shematski prikaz čaker (trikratno merjenje), kot jih interpretira program GDV Virtual Chakra. Obarvane pike prikazujejo stanja posameznih čaker takoj po tem, ko se je Sandi spravil v posebno stanje. Senčeni krogi predstavljajo začetno in končno stanje. Vmesna meritev je meditativno stanje (obarvani krogi), kjer so se spremenile tako energije posameznih čaker (velikost krogov) kot tudi uravnovešenosti (zamaknjenost levo / desno od sredinske črte). Iz slike lahko sklepamo, da meditacija različno vpliva na različne čakre, na nekatere ima večji, na druge pa manjši vpliv.

3.2. Meritve na drugi osebi

Meritve na drugi osebi

Meritve na drugi osebi

Sandi je energijsko/meditativno deloval na biopolje druge osebe. Ta vpliv smo preverjali z meritvami pred in po njegovi meditaciji.

Na slikah je prikazano biopolje, kot ga sestavi specializirana programska oprema iz slik prstov. Na levi strani so slike brez filtra (na teh slikah se odraža stanje vseh ravni človeškega telesa - fizična, čustvena, mentalna, duhovna), na desni pa slike s filtrom (tu se odraža predvsem stanje fizičnega telesa). V prvi in v tretji vrstici sta prikazani začetni stanji, v drugi in četrti pa končno stanje po tretmajih. Tudi v tem primeru so opazne razlike v razporeditvi biopolja okoli organizma.

Razlika v stanjih čaker pred in po tretmaju je lepo vidna iz shematskega prikaza čaker. S tretamjem se je izrazito popravila uravnovešenost dveh čaker (grlene in korenske), tako da so po tretmaju bile vse skoraj idealno poravnane.

Razlika v stanjih čaker pred in po tretmaju je lepo vidna iz shematskega prikaza čaker (zgornja slika). S tretamjem se je izrazito popravila uravnovešenost dveh čaker (grlene in korenske), tako da so po tretamju bile vse skoraj idealno poravnane.

Novo na Metroplay: "Svojo otroško igro dajem na papir." | Hana Stupica in Urška Križnik Zupan