Psihološke terapije

1. 11. 2013
Deli
Psihološke terapije

Telesno in duševno zdravje sta tesno povezana. Tako vas dolgotrajna telesna bolezen po vsej verjetnosti potre, duševne zdravstvene motnje, na primer depresija, pa lahko povzročijo tudi telesne simptome.

Ključ do našega telesnega in duševnega zdravja je do neke mere predvsem v naših rokah. Bi se strinjali, da je temelj našega psihološkega zdravja duševni mir? Do njega si lahko pomagamo tudi sami in sicer z različnimi tehnikami sproščanja, med katerimi eno središčnih vlog zavzemajo dihalne vaje.

A medtem ko bolj poučeni svoj življenjski slog spreminjajo tako, da se krepijo tako telesno kot duševno in tako bolje obvladujejo stres in zahteve vsakdanjega življenja, pa vsem to iz različnih razlogov ne uspeva vedno.

Kaj storiti, ko se nam v psihi nekaj 'zazlomi'?

ABC psiholoških terapij

Če je bilo še včeraj tako, da so duševne stiske in bolezni, od depresije in osebnostnih motenj zasvojenosti in prehranskih motenj veljale bolj kot ne za tabu teme, danes veljajo psihološke terapije za pomembno obliko zdravljenja.

Od časov Sigmunda Freuda, ki je na tem področju zoral ledino, pa do danes, se je razvilo veliko različnih oblik psihološke terapije. Naj v nadaljevanju naštejemo le nekaj najpomembnejših med njimi:

Psihoanalitska psihoterapija

Ključno: zdravljenje, ki lahko z razkrivanjem potlačenih čustev osebi pomaga odpraviti psihološko težavo.

Namen: psihoanalitska terapija skuša pomagati ljudem, da prepoznajo svoje psihološke težave, se z njimi soočijo in jih sčasoma razrešijo. Ta oblika terapije, ki se imenuje tudi psihoanaliza, temelji na teoriji, da so nekatera boleča čustva in spomini potlačeni in ujeti v podzavesti ter da se lahko izrazijo v obliki psiholoških težav.

Način: terapevt vas spodbuja, da prosto govoite o svojih preteklih izkušnjah in odkrito izražate čustva, ki jih ti spomini sprožajo. Terapevt nato te inforamcije pretolmači in vam omogoči, da si ustvarite vpogled v lastno psihološko zgodovino in težave.

Uporaba: največ koristi od te terapije imajo ljudje, pri katerih vzrok psiholoških težav ni očiten, njihove težave pa so dolgotrajne (anksiozne motnje, napadi panike, depresija in težave v razmerjih).

Vedenjska terapija

Ključno: tehnike za spreminjanje neprimernega vedenja z ustreznejšim.

Namen: cilj vedenjske terapije je sprememba nenormalnega ali neprilagojenega vedenja, povezanega z določenimi psihološkimi stanji. Terapevt se ukvarja s speminjanem trenutnega vedenja, a pri tem ne raziskuje osnovnega vzroka.

Način: terapija deluje s pomočjo spodbujanja zaželenega vedenja po poti desenzitizacije (izpostavljanja), vaj za samozavest in preprečevanje odziva. Terapija se pogosto uporablja v kombinaciji s kognitivno-vedenjsko terapijo, ki raziskuje in spreminja miselne procese in dejanja, ki vodijo v nenavadno vedenje.

Uporaba: terapija je koristna za zdravljenje fobij in hudega iracionalnega strahu.

Kognitivno-vedenjska terapija

Ključno: Pristop k premagovanju psiholoških težav s ciljem spreminjanja neželenih misli, prepričanj in vedenja.

Namen: t.i. KVT, temelji na zamisli, da nekatere psihološke težave izhajajo iz zmotnih ali neželenih načinov dojemanja in razmišljanja o svetu in/ali sebi. Posledica teh napačnih kognicij je lahko neželeno vedenje. Ta terapija pomaga ljudem razumeti njihove trenutne miselne vzorce in vedenje ter jim pokaže, kako zavestno sprejeti bolj koristne načine razmišljanja in vedenja. Pri tem se ne ozira vedno v preteklost, čeprav včasih uporabi tudi takšno metodo.

Način: ljudje vodijo dnevnik svojih misli, čustev in vedenj, med obiskom pri terapevtu pa skozi pogovor opaženo nato skupaj s terapevtom to razčlenijo. Terapevt ljudi uči tudi tehnik dihanja in mišičnega sproščanja, s katerimi je moč premagovati tesnobo, ki se v procesu zdravljenja rado poraja.

Uporaba: pomaga ljudem, ki trpijo za depresijo ali tistim, ki jim primanjkuje samozavesti. Praksa je pokazala, da KVT v povezavi z zdravili zelo pomaga obvladovati nekatere simptome tudi ljudem s shizofrenijo.

K osebi usmerjena terapija

Ključno: proces usmerjen v povečanje samospoštovanja in spodbujanja zaupanja vase.

Namen: k osebi usmerjena terapija, imenovana tudi nedirektivna terapija, temelji na konceptu, da posameznikovo vedenje izhaja iz njegovih čustev in samopodobe, ne pa iz njegovega odziva na ljudi ali pretekle izkušnje.

Način: oseba na pogovoru s terapevtom sedi temu iz oči v oči, terapevt pa občasno zgolj povzame povedano, a se med pogovorom ogiba tolmačenju ali pojasnjevanju informacij. Namesto tega osebi raje nudi podporo, ko ta razvija večje samospoštovanje in krepi zaupanje vase.

Uporaba: najpogosteje za zdravljenje dolgotrajne depresije in slabe samopodobe. Primerna je tudi kot krizna intervencija za osebe, ki so pod vse hujšo psihično obremenitvijo zaradi kopičenja stresnih dogodkov.

Skupinska terapija

Ključno: interakcija z manjšo skupino ljudi z namenom izmenjave izkušenj, izražanja čustev, spoznavanja težav in nudenja podpore.

Namen: skupinska terapija velja za koristno, saj posamezniku omogoča soočanje s težavami in njihovo reševanje, tako da se z manjšo skupino ljudi s podobnimi ali drugačnimi težavami pogovarja o svojih izkušnjah in čustvih.

Način: vsaka skupina ima enega ali več terapevtov, ki bolj ali manj usmerjajo pogovor. Skupini se lahko pridruži posameznik sam ali pa ga vanjo napoti terapevt v času individualne obravnave.

Uporaba: skupinska terapija se uporablja za širok razpon težav. Koristi lahko ljudem z iracionalnimi strahovi, žrtvami telesnega lai spolnega napada in osebami z odvisnostmi ali navadami, ki jih skušajo opustiti. Uporablja se tudi za pdoporo in nadaljevanje terapije pri ljudeh, ki so zaključili individualno terapijo.

Svetovanje

Ključno: podpora pri prepoznavanju in reševanju osebnih težav.

Namen: ljudje, ki se težko kosajo s svojimi težavami, se lahko zatečejo k svetovanju za podporo in zmanjševanje stresa.

Način: svetovalci delujejo kot moderatorji in spodbujajo ljudi, da izražajo svoja čustva, tako da lahko pri reševanju težav spet vzamejo vajeti v svoje roke.

Uporaba: svetovanje lahko pomaga ljudem, ki so potrti, zaskrbljeni ali doživljajo karkšnokoli krizo. Takšna pomoč lahko koristi tistemu, ki se ne more sprijazniti s smrtjo bližnjega ali onemu, ki se sooča z usodno boleznijo.

Povzeto po Družinski medicinski priročnik - sodobni podatki in zaupanja vredni nasveti, ki so ga napisali člani britanskega zdravniškega združenja. Ta sodoben in obsežen vodnik po našem zdravju vsebuje najnovejša zdravstvena dognanja in več kot 750 zdravstvenih težav ter vzrokov za njihov nastanek.

Fotografija: profimedia

Novo na Metroplay: Lahko spreminjamo življenja ljudi | dr. Marko Bošnjak, predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice