Psihoterapija in prazen žep

Psihoterapevtske storitve na hitri pogled ne sodijo v košarico tistih naših potreb, ki bi bile lahko temelj za naše preživetje. A temu ni tako.

26. 10. 2014

Zlasti čas gospodarske krize nosi s seboj nevarnost, da še do nedavnega lahko premostljive ovire našega vsakdana postanejo osebne stiske, ki kaj hitro okupirajo naše vsakdanje delovanje do te mere, da začnejo ogrožati tudi naše telesno zdravje ter v končni fazi tudi našo voljo do življenja.

To pa je način, s katerim osebna stiska pri posamezniku ali posameznici začne vplivati na samo uspešnost in kakovost zadovoljevanja temeljnih potreb kot so dihanje, prehranjevanje in presnavljanje, spanje, spolno življenje. Najpogostejše stiske, ki se s tem povezujejo, običajno občutimo kot brezvoljnost, žalost, potrtost, tesnobnost, strah, brezizhodnost, nemoč, nezaupanje, nizko samopodobo in nevrednost, zavračanje hrane ali prenajedanje, prebavne motnje.

Vzroki za to so lahko zelo konkretni in temeljijo v trenutku, ko se osebna stiska začne pojavljati (na primer v času gospodarske krize, smrti bližnje osebe, ločitve, po abortiranju, seznanitve s hudo diagnozo, fizične ali čustvene zlorabe, selitve, ...), lahko pa so manj oprijemljivi in bolj kompleksni s koreninami v našem odraščanju (običajno gre za posledico slabe družinske klime in odnosov s pomembnimi osebami, običajno starši).

Kljub temu, da se osebne stiske lahko razrešujejo in omilijo preko socialnih interakcij z drugimi ljudmi, je dokazano, da se najboljši rezultati dosežejo le, ko se prizadeta oseba odloči za vstop v strokovno vodeno psihoterapevtsko obravnavo, za to odločitev in razumevanje stiske, ki jo doživlja, pa je v svojem socialnem okolju ustrezno podprta.

Psihoterapevtske storitve ne bi smele biti nadstandardne storitve

Glede na to, da se psihoterapija v našem slovenskem prostoru šele prebija in da niti ni ustrezno zakonsko urejena, se nanjo še vedno gleda kot na nadstandardno storitev, za tiste, ki v zvezi s psihoterapijo niti točno ne vedo o čem je govora, pa je to »kar nekaj«, običajno celo nepotrebnega. Zato so psihoterapevtske storitve samoplačniške, saj jih zdravstvena zavarovalnica v nobenem primeru ne pokriva. V našem Zavodu se zavedamo, da so psihoterapevtske storitve v kriznih slovenskih razmerah še posebej težko dostopne vam, ki ste brez zaposlitve in za svoje preživetje prejemate denarno socialno pomoč. Razumemo, da so prav pri vas psihične obremenitve še zlasti velike in da se mnogi od vas ne odločite za obisk psihoterapevta prav iz razloga, ker si ga ne morete privoščiti.

Zavod Psihoanalitično središče ali krajše Zavod PAS smo zasebna neprofitna organizacija, prvenstveno ustanovljena z namenom opravljanja psihoterapevtskih storitev po analitično psihološki metodi. Poleg psihoterapevtskih storitev s posamezniki, pari in skupinami delujemo tudi svetovalno na različnih področjih osebnih problematik. Najdete nas v Kranju, na Savski cesti 34. Zavezanost k zaupnosti obravnave ter visokim etičnim in moralnim standardom je pri našem delu samoumevna.

Na trgu psihoterapevtskih storitev smo prisotni od februarja 2012 dalje z ustrezno izobraženim kadrom in supervidirano psihoterapevtsko prakso ter se od ustanovitve dalje obnašamo družbeno odgovorno. Tako tudi že od samega začetka delovanja ponujamo prejemnikom denarne socialne pomoči naše storitve po občutno nižji ceni s tem, da se odpovedujemo lastnemu zaslužku brez, da bi trpela kakovost take storitve. Kot neprofitna organizacija se zavezujemo, da bomo ceno storitev za prejemnike denarne socialne pomoči še dodatno znižali, če bomo dosegli ustrezno sponzorsko podporo, kar pa je v času »praznega žepa« zelo težko izvedljivo.

Možnost terapevtskih pogovorov po telefonu

Spomniti želimo tudi na možnost terapevtskih pogovorov po telefonu, ki se glede na našo zasedenost odvijajo na komercialni liniji 24 ur dnevno skozi celo leto. Terapevtski telefonski pogovor je lahko dober način začetka razreševanj osebnih težav, ki vam začenjajo preraščati v stiske in potrebujete pravega sogovornika, da bi o vašem problemu spregovorili brez zadržkov ter obenem ostali anonimni. Anonimen začetek razreševanja težavne situacije po telefonu je lahko resen uvod za vstop v klasično psihoterapijo ter premagovanje strahu pred terapevtom in vašim osebnim problemom.

Rečemo torej lahko, da so vedno možnosti za terapevtsko premagovanje duševnih bremen in odkrivanje novih poti v življenju. In to niti ne tako daleč stran od nas, da si jih ne bi mogli vzeti. Vsekakor mora biti za tako, kot tudi vsako drugo dejanje v življenju, volja in motiv. Brez tega ne gre! Samo od nas kot posameznikov ali posameznic pa je odvisno, ali bomo premagali odpore, da bi stopili na začetek nečesa novega.

Dr. Franci DAGARIN, BA pth.

psihoanalitik - specializant

tel. za osnovni kontakt: 051-830-407

terapevtski pog. po tel.: 090-75-71 (cena z DDV 1,29 EUR na minuto klica)

e-pošta: zavod.pas@siol.net

splet: zavodpas.webstarts.com