To so tiste vaše odločitve, ki lahko spremenijo svet na bolje

Če resnično spoštujete sebe, soljudi in naravo, ste verjetno že sprejeli odločitev, da boste živeli trajnostno življenje. To pa se seveda odraža tudi v vaših (pa čeprav najmanjših) vsakdanjih odločitvah. Od izdelkov, ki jih kupujete, do embalaže, projektov in podjetij, ki jih podpirate. 

To so tiste vaše odločitve, ki lahko spremenijo svet na bolje (foto: Unsplash.com) Unsplash.com
27. 7. 2020 | Promocijsko sporočilo

V Sloveniji imamo že kar nekaj podjetij, ki tako ali drugače spodbujajo do okolja spoštljiv življenjski slog. In če je vaš cilj živeti okolju čim bolj prijazno, kar pomeni predvsem tudi s čim manj odpadkov, potem je eden od najlažjih načinov trajnostnega ravnanja, da ta podjetja podprete – le s skupnimi močmi nam lahko uspe spremeniti svet.

Podpore vredni izdelki in projekti

Eno od podjetij, ki so vredni zaupanja in podpore, je prav gotovo Fructal, saj je trajnostna naravnanost pomemben del njihovega poslovanja. Fructal je bilo tako eno od prvih podjetij v Sloveniji, ki je dobilo okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), in to že leta 2006. V Fructalu tako že vrsto let veliko mero pozornosti namenjajo recikliranju embalaže, njene ponovne uporabe in vzpostavitvi sistemov njenega vračanja. To so njihovi podpore vredni okoljski projekti:

→ Embalaža rastlinskega izvora

Fructal prvi v Sloveniji napoveduje Tetrapakovo® embalažo rastlinskega izvora, s katero dodatno zmanjšuje obremenitev okolja. Gre za embalažo, ki je narejena iz sladkornega trsa, s kar 84 % materialov rastlinskega izvora pri pakiranju Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square in s 78% pri Tetra Brik® Aseptic Edge 200 ml. Tudi novi pokrovčki bodo iz materiala rastlinskega izvora.

Svoje izdelke bodo začeli vanjo polniti še v avgustu, na trgu pa bodo jeseni. Najprej na trg v embalaži rastlinskega izvora prihaja prenovljena linija Fructalovih organskih izdelkov, postopoma pa bodo v embalaži rastlinskega izvora prav vsi Fructalovi izdelki v tovrstnih pakiranjih.

Naslednje leto pa Fructal načrtuje še uvedbo slamic iz materiala rastlinskega izvora.

Postopoma bodo vsi izdelki v Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square in Tetra Brik® Aseptic Edge 200- mililitrskem pakiranju polnjeni v embalažo iz naravnih materialov. S tem ukrepom Fructal dodatno zmanjšuje emisije CO2.

→ Plastenka za plastenko

Fructal je že leta 2015 kot prvi v Sloveniji poskrbel za zaključen krog ravnanja z njihovo odpadno embalažo, in sicer z uvedbo inovativnega projekta Plastenka za plastenko. Kaj to pomeni v praksi?

Prek pooblaščene družbe Unirec podjetje zbere vso odpadno plastiko, ki jo da na trg in konča v smeteh (v za to namenjenih ločevalnih zabojnikih), kar pomeni, da se velika večina Fructalove embalaže vrne v ponovno polnjenje. Z uporabo tako zbranih in recikliranih plastenk Fructal tako vsako leto zmanjša obremenitev okolja za kar 434.000 kilogramov CO2.

Postopek poteka tako, da uporabljene plastenke PET (polietilen tereftalat) uporabijo za izdelavo regranulata (RPET), ki se kot surovina ponovno uporabi pri proizvodnji plastične embalaže. Ko gre plastika v predelavo, družba Gastropet od tam prevzame recikliran material – regranulat (RPET) – in ga uporabi za izdelavo novih predform, iz katerih v Fructalu napihnejo nove plastenke. V Sloveniji so prvi za svoje plastenke uporabili kar 50 % RPET-a.

Z uvedbo tega projekta imajo v Fructalu nadzor nad masnim tokom plastike, kar pomeni, da se velik delež, skoraj 400 ton plastike, ki jo porabijo za polnjenje pijač, nadzorovano vrne v ponovno uporabo.

Za okoljska prizadevanja je Fructal dobil tudi nagrado multinacionalke Alpla.

→ Krožno gospodarstvo 

Plastenka za plastenko je eden od projektov krožnega gospodarstva, prav tako pa se reciklira tudi večslojna folija in vrača številna druga transportna embalaža, ki jo uporabljajo v Fructalu.

Polovico embalaže v Fructalovem naboru izdelkov predstavlja Tetrapak® embalaža, ki je – ob pravilnem odlaganju v za to namenjene zabojnike –reciklabilna. V začetku leta so pripravili tudi kampanjo, ki ozavešča potrošnike, kako pomembno je odlaganje embalaže v ločevalne zabojnike.

Poslanstvo, ki spreminja svet

Fructal tako uresničuje svoje poslanstvo, ki narekuje odgovorno poslovanje do okolja in družbe. Z zapiranjem masnih krogov plastike in z uporabo reciklirane emlabaže Fructal tako pomembno zmanjšuje obremenitve okolja in prispeva k njegovemu ohranjanju.

Ekologi brez meja so v svoji študiji leta 2018 navedli:

»Iz odzivov je razviden še en vidik embalažne krize — podjetja v dobri veri zaupajo 'svojim' shemam za ravnanje z odpadki, da bodo poskrbele za njihove izdelke po tem, ko postanejo odpadki. Ker pa razširjena odgovornost proizvajalca pri nas šepa, je v praksi velik primanjkljaj njihove prisotnosti, proizvajalci pa se posvečajo predvsem lastni snovni učinkovitosti. Izpostavljajo načelno reciklabilnost nekaterih izdelkov, a le Fructal dejansko skrbi za ponovno uporabo svoje odpadne embalaže za izdelavo novih izdelkov …«

(vir: https://ebm.si/prispevki/popis-blagovnih-znamk-odpadkov-pomembno-orodje-pritiska-na-proizvajalce)

Če s svojimi odločitvami in nakupi podprete podjetja, ki so trajnostno naravnana, nedvomno prispevate svoj košček trajnosti v življenje vseh nas na tem planetu.