Kronične težave poslovneža se hitro prenesejo v kronične težave podjetja, ki ga vodi

Aleš Ernst, avtor AEQ metode, vabi na program za poslovneže.

Kronične težave poslovneža se hitro prenesejo v kronične težave podjetja, ki ga vodi (foto: profimedia) profimedia
9. 12. 2022

"Poslovnež mora razumeti vpliv čustvenih travm, preobremenitev pri delu, izgorelosti in kroničnih bolečin na poslovne in osebne rezultate."

Program za poslovneže bo potekal vsak dan razen petka od 20. do 21. ure med 07. 01. in 11. 02. 2023 z avtorjem AEQ metode Alešom Ernstom.

Ukvarjali se bomo s tem, kako zmanjšati negativen vpliv podzavesti na poslovne rezultate in osebno življenje poslovneža. Pri delu s poslovneži namreč opažam ponavljajoče se vzorce vedenja in odnosov, ki so v preteklosti poslovnežu omogočili dobre poslovne rezultate, a mu vedno bolj omejujejo in otežujejo rast. Prav tako mu onemogočajo tudi doseganje primerne urejenosti in stabilnosti odnosov ter ohranitev fizičnega in duševnega zdravja.

Zaradi zagotavljanja kvalitete in zahtevnosti področja, ki ga program naslavlja, je število udeležencev omejeno na 40 oseb.

Komu je program namenjen?

Tistim, ki želijo spremeniti odnos in vlogo posla v svojem življenju ter zmanjšati zlorabe posla, družine ali sebe. To se običajno kaže v vedno pogostejših stiskah in zmedenosti, vedno težjem doseganju potrebnih poslovnih rezultatov ali pa vsaj ohranitvi na doseženi ravni brez vedno več družinskih, telesnih in psihičnih težav.

Poslovnežem, ki iščejo razlage in rešitve za:

  • Vedno težje doseganje zahtevanih ravni psihofizičnih sposobnosti
  • Ohranitev zdravja
  • Zmanjševanje resnosti in pogostosti kroničnih težav, nižanje stroškov zdravljenja, rehabilitacije in izpada prihodkov zaradi odsotnosti iz poslovnega dogajanja
  • Dvig vrednosti in razumevanja pomembnosti in sposobnosti sodelovanja s podrejenimi ali partnerji, kar v primernem času vpliva na višanje poslovne uspešnosti
  • Hitrejšo regeneracijo in boljši spanec

Poslovnežem, ki želijo ali potrebujejo:

  • Višjo ustvarjalnost in večjo vlogo zavesti pri odločanju o prihodnjih poslovnih korakih
  • Manj težav v zasebnem in družinskem življenju zaradi poslovnega uspeha
  • Preprečiti izgorelost in nespečnost ter odvisnost od kemičnih snovi, ki jih zlorabljajo za poživitev ali umiritev
  • Izboljšati učinkovitost svojega dela kot tudi dela zaposlenih
  • Razumeti vlogo avtonomnega živčnega sistema in vpliv kemijskih procesov v možganih na izvirnost ter ustvarjalnost

Pravila, povezave in logiko delovanja telesa, živčnega sistema, podzavesti in zavesti, ki jih bom učil na programu, določajo rezultate naših dejanj tako v poslu kot na katerem koli drugem področju, ko želimo doseči nam dosegljivo najvišjo mogočo raven rezultata. Zato je ta program priporočljiv za poslovneže in vse tiste, ki želijo na pravilnejši in vzdržnejši način doseči višjo raven brez plačila visoke cene na drugih področjih življenja. Ta se običajno kažejo v kroničnih telesnih in vedenskih stanjih ter v kronični nemoči v partnerskih odnosih.

Kaj dobite v programu? 

30 dni po 60 minut v živo preko Zooma

- Pet tednov vodenih izbranih AEQ vaj. Vodenje vaj in učenje AEQ dihanja bo vsak dan razen petka od 20. do 21. ure.

- 30 minut bom vodil izbrano vajo ter 30 minut namenil razlagi vzrokov za vedenje, ki jih bom opazil pri udeležencih in odgovarjal na vaša vprašanja.

- V 30 dneh se boste dobro naučili tri AEQ vaje za večanje spiralnega zasuka, protokol za zmanjšanje kronične zakrčenosti trebušne prepone in višje integriranosti agresivnih čustev v osebnostno strukturo.

- Vaje in protokole bom vodil na več različnih načinov in zaporedji ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje senzorno-motorne amnezije.

Program sem sestavil na podlagi večletnih izkušenj s strankami. Omogoča dobro in postopno spreminjanje urejenosti in povezanosti, ki pri celovitem spreminjanju ne sme biti ne prehitra in ne prepočasna. 

Glavna ovira pri stanjih kronične zakrčenosti je zagotovo nezmožnost pravilnega dihanja. Vsakodnevno izvajanje vaj pod vodstvom bo odpor telesa in podzavesti ter tesnobo bistveno zmanjšalo ter omogočilo primeren napredek. Ta se bo stopnjeval, ob vztrajanju pa ga boste nadgradili sami.

Sodelovanje v programu lahko sproži močnejša čustvena stanja in zavedanja lastne nemoči v določenih čustvenih stanjih ter povzroči močnejše telesne bolečine zaradi višje sproščenosti trupa in trebušne prepone. Udeleženci poročajo tudi o spremembi spalnega vzorca in veliko bolj živih sanjah. Če AEQ metode še ne poznate, vam priporočam ogled video vsebin na spletni strani, da bolje spoznate moj pogled na življenje in način razlage ter dela.

Procesi na katerih temelji program

Poslovnež se mora zavedati pravila, da tisto, kar nas pripelje na vrh, nas tam ne more obdržati, in nas iz njega tudi odstrani. Višje kot oseba pride, večji je vložek energije. Še posebej, če v rasti ne dvigujemo tudi nadgradnje in dopolnitve podzavestnih vzorcev.

Izjemno pomembno je, da se oseba na vrhunski ravni zna sprostiti, ko je delo dobro opravljeno, kar je vedno pogosteje, ker je boljši. V resnici pa se zaradi močne zakrčenosti, ki je nastala zaradi nemoči, vedno težje sprosti ter tako viša verjetnost za poškodbo, napako in poraz.

Druga enako pomembna zakonitost je, da višje kot si, manj je pomembno, da si priden, in bolj pomembno je, da si ustvarjalen. Pogoj za ustvarjalnost pa je domišljija, ki pa ni mogoča brez telesne sproščenosti. Odsotnost sproščenega parasimpatičnega stanja je v poslu izjema in ne pravilo. To  močno vpliva na sposobnost poslovneža, da zna, ko je to potrebno, na okolico gledati široko in dolgoročno.

AEQ metoda naslavlja stanja notranje odtujenosti in kronične neučinkovitosti delovanja človeka kot celote. Obe stanji vodita v kronične bolečine, težave, poškodbe in bolezni.

AEQ vaje, ki so del programa, omogočajo spoznavanje notranje ločenosti in nasprotovanj znotraj telesa. Te so običajno kopija nasprotovanj med staršema ali v okolici, v kateri je kot otrok živel in jo je takrat moral sprejeti kot edino mogočo ter razviti strategije, potrebne za preživetje. Te strategije mu tudi v odrasli dobi omogočajo preživetje in uspeh na poslovnem področju.

Strategije, ki so bile primerne in koristne v preteklosti zaradi razvoja, postanejo zastarele, neprimerne in vedno bolj škodljive. Sodelovanje v programu vam bo omogočilo posodobitev lastne notranje "programske opreme" in nadgradnjo sedanjem času bolj primerne podzavesti in nezavedne kompetentnosti. 

Tako kot mora uspešen podjetnik skrbeti za primerno usklajenost strojev, programov in ljudi, da ostane konkurenčen, mora poskrbeti tudi za konkurenčnost njegovega vedenja in celostnega vpliva na okolico. 

Časi, ko je bil vzgled in primer uspešnega podjetnika Gordon Gekko iz filma Wall Street so nepreklicno mimo. Čustvena zrelost in učinkovita uporaba čustev ter intuicije je danes v poslovnem svetu zelo pomembna.

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA NA PROGRAM TUKAJ 

Preberite si še: Kako AEQ metoda razloži nastanek RAKAVIH BOLEZNI?

Aleš Ernst v podkastu: "Nobena bolečina, poškodba ali težava ni SLUČAJNA."