Vabljeni na delavnico: Vpliv čustvene inteligence na komunikacijo

Se vam kdaj zgodi, da se s sodelavko ali partnerjem vrtite v začaranem krogu enega in istega konflikta in boja za to, kdo ima prav in kdo ne?
Morda si želite, da bi se znali izrazit s tem, kar vam je pomembno in obenem ustvariti prostor v katerem vam druga oseba dejansko prisluhne?

Vabljeni na delavnico: Vpliv čustvene inteligence na komunikacijo (foto: Anže Grabeljšek) Anže Grabeljšek
31. 5. 2022

Vpliv čustvene inteligence na komunikacijo (Rosenberg)

3 dnevna uvodna delavnica v juniju

Na dvodnevni uvodni delavnici globalno uveljavljenega pristopa NVC komuniakcije (po Rosenbergu) se bomo seznanili z osnovami tega pristopa ter izvajali izkustvene vaje komunikacije, ki se nanašajo na naša vsakodnevna življenja, težavne in konfliktne situacije znotraj osebnih odnosov ter odnosov v delavnem okolju.

DELAVNICA JE ZASNOVANA TAKO, DA VSEBUJE:
-teoretično osnovo pristopa nenasilne komunikacije
-praktične demonstracije posameznih veščin na konretnih primerih
-Izkustvene vaje, ki jih udeleženci lahko izvajajo sami, v parih ali skupinah
-čas za pogovor in refleksijo

S PRIDOBLJENIMI VEŠČINAMI NENASILNE KOMUNIKACIJE SI LAHKO POMAGAMO:
- pri zmanjševanju stresa in iskanju ljubečega stika s seboj
-pri postavljanju jasnih meja
-pri avtentičnem in jasnemu izražanju tega kar nam je pomembno ter obenem ohranjanju stika z drugo osebo
-pri poslušanju, ki poveča možnosti za globlji stik z drugo osebo neglede na to kako se druga oseba do nas izraža
-pri učenju čustvene inteligence (sočutnemu prevzemanju odgovornosti za lasne občutke)
-pri preobražanju lastnih občutkov krivde, sramu in jeze
-pri preobražanju obsodb, ki jih gojimo do sebe ali do drugih oseb
-pri oblikovanju jasnih in konkretnih prošenj
-pri vodenju po principih somoči in iskanju skupnih rešitev
-pri ohranjanju lastnega centra znotraj konfliktnih situacij v osebnem življenju ali na delavnem mestu
-pri sprejemanju težkih odločitev

POTEK DELAVNICE:
Delavnica bo potekala v ŽIVO tri (3) dni zapored po 3,5ure:
-Pon 6 junij: 18h do 21h
-Sreda 8 junij: 18h do 21h
- Sobota 11 junij : 9h do 12:30h

LOKACIJA:
Delavnica bo potekala v Ljubljani, točna lokacija bo podana nekaj dni pred začetkom dogodka.
Velikost skupine je omejena na 6 do 12 oseb.
Delavnica je primerna za popolne začetnike, saj za udeležbo ni potrebno nobeno predznanje. V kolikor ste se s povezovalno/nenasilno komunikacijo že srečali, ste prav tako dobrodošli, saj boste na delavnici imeli možnost znanje še poglobiti in vaditi.

KOTIZACIJA:
Cena za zgodnje prijave do 30.05. 2022 znaša 155,00 EUR za samoplačnike in fizične osebe ter 185,00 EUR za podjetja in organizacije.
Po 30.5. 2022 pa znaša cena za samoplačnike in fizične osebe 185,00 EUR, v primeru, da je plačnik organizacija ali podjetje pa 215,00 EUR.
V kolikor bi se delavnice res želeli udeležiti, pa vam cena predstavlja oviro, mi prosim sporočite, da sku
Z denarjem se pokrije najem prostorov, izvedba dogodka, gradiva in okrepčila med odmori.

PRIJAVE:
Za dodatne informacije in prijavo pišite na: JavorVogelnik@gmail.com
Naedite, da se prijavljate na uvodno delavnico komunikacije v juniju.
Prijava je potrjena po plačilu računa, ki ga prejmete ob prijavi.
Delavnica je organizirana v sklopu Zavoda Pan, vodil pa jo bo
Javor Škerlj Vogelnik
---
Javor Škerlj Vogelnik je dipl. Prof.
Športne vzgoje z večletnimi izkušnjami poučevanja otrok in odraslih v športu. V zadnjih letih deluje kot trener komunikacijskih veščin v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah. Povezovalna komunikacija mu predstavlja most k poglobljenemu stiku s seboj in drugimi, hkrati pa ga navdušuje njena praktična uporabnost v vsakdanjem življenju in odnosih. Iz želje po poglabljanju znanja in širjenju tovrstnega pristopa, je leta 2016 vstopil v proces certifikacije za mednarodnega trenerja pri Centru za nenasilno komunikacijo (CNVC). Med njegove strasti spadajo tudi glasba, izdelovanje iz lesa, postopoma pa se Izobražuje tudi iz gibalno terapevtske metode Movement Medicine.
Več na:
www.javorvogelnik.com


---
MNENJA UDELEŽENCEV:
-Na Javorjevi delavnici sem se počutil udobno in povezano, všeč mi je bila njegova skrb za vse udeležence in celoten proecs. V splošnem je bila to zame dobra in uporabna izkušnja. Hvala!
Matjaž
-Javor je temo predstavil teoretično, praktično in nas vodil tudi po naši izkušnji. Na vprašanja je odgovarjal direktno, umirjeno, empatično in sproti preverjal stanje mojega razumevanja. Deloval je pomirjujoče, spodbudno, kar je v celoti prispevalo k mojemu zadovoljstvu. Ustvaril je ravnovesje med teorijo in prakso, v kateri sem se počutila udobno. Pokazal je človečnost, kar mi je dalo vzor. Na moji lestvici vrednot je to zelo pomembno.
Metka
-Na delavnici sem se počutila sprejeto, ustvarjen je bil krog zaupanja. Kljub temu, da smo veliko razmišljali in raziskovali po svoji notranjosti, nisem imela občutka utrujenosti. Na trenutke se mi je zdelo kot da bi odložila neko breme. Najbrž je k temu pripomoglo “povabilo” k vsaki vaji oz. aktivnosti posebej, ker nikoli nisem čutila prisile oz. pritiska, da moram nujno in takoj nekaj odgovoriti.
Mojca
-Javor zelo nazorno predstavil obravnavane vsebine delavnice in jih podkrepil s konkretnimi vajami, kar mi je bilo zelo všeč, saj je vse temeljilo na izkustvenem učenju. Znal je prisluhniti. Pri vajah nas je spodbujal in motiviral, nam svetoval in pomagal, ko smo potrebovali pomoč. Med delavnico sem se počutila sproščeno in občutila sem veliko pripradnost skupini, za kar je poskrbel tudi Javor, ki je delavnico vodil sproščeno, z veliko mero entuziazma in pripravljenosti poslušati. Imela sem občutek, da sem slišana in da je Javor prisluhnil mojemu mnenju, mojim občutkom in potrebam.
Alja