Duhovni pomen znakov, simbolov in števil 2.del

Številka osem ponazarja pot miru in samozavesti, kadar smo naredili potrebne spremembe na sebi, in notranjo moč, ki nas izstreli med zvezde.

11. 9. 2012

Ponazarja pot poguma in notranjega miru, ko nas nihče več ne more zaustaviti na naši poti sprememb in notranjega miru. Ponazarja blaženost medsebojnih odnosov, ko se sprejmemo v svoji notranjosti v vseh svojih posebnostih. Ko jo sanjamo, nas usmerja na pot, na kateri nas čaka vnebovzetje notranjih medsebojnih odnosov, čaka nas vse tisto, kar si želimo v svoji notranjosti, in  potreben je le korak, da to uresničimo. Ko jo sanjamo, se potrudimo biti še boljši iz dneva v dan in blaginja medsebojnih odnosov bo neustavljiva. Če je v kontekstu drugih števil, nas opozarja na še potrebne spremembe, ki jih moramo ustvariti v sebi, da se nam odpre pot duhovnosti v neskončnost našega delovanja, ponazarja nujno potrebne spremembe, ki nas hrabrijo na poti vase, tudi če nas drugi zaustavljajo na tej poti. Zaupajmo vase in v sebi najdimo moč, ko se dvignemo nad vsakdanje težave in v srcu bomo začutili notranji mir in pravo pot, ki nas vodi k občutkom blaženosti.

Devet je moč poguma, ki nas povezuje s celotnim stvarstvom in je najvišja številka duhovnega delovanja, saj vsakdo deluje na svojem nivoju, izhaja iz svoje notranje moči, ki se iz dneva v dan nadgrajuje z duhovnimi spremembami v nas samih in nas opogumlja na poti vase. Kdor sanja številko devet, je na poti najvišje resnice in se spreobrača v svoji notranjosti po Božji volji. Potrudimo se narediti še tisti majhen korak do naše blaženosti, ki nas povezuje z Bogom, in v svoji notranjosti najdimo pot poguma in notranje moči, ki jo nam nihče več ne more vzeti. Če je v kontekstu drugih števil, se nam odpira pot, ki nas osvobaja vseh krivic, ki so nam bile storjene v preteklosti in nam daje moč in zaupanje vase in v celotno človeštvo, predvsem pa v popolnost vesolja in v karmičnost Božjih zakonov, ki nas osvobajajo vseh krivic, kadar delujemo iz svojega srca.

Deset je Božje število, ki ponazarja pot vase in pot svojega notranjega razuma oz. notranjega uvida do najvišjih možnih Božjih resnic, odpira nam vsa vrata, ki si jih zamislimo v svoji notranjosti v želji po služenju samemu sebi oz. Božjemu delčku v nas samih in nas postavlja na pot služenja, ko si to želimo v svojem srcu. Ko jo sanjamo, nas postavlja na pot resnice in notranjega uvida v bistvo človeštva in v bistvo Božje pomoči samemu sebi. Ponazarja pot duhovnosti, ko jo začutimo v sebi, v svojem srcu, in v svojih globinah razumemo Božje jedro, ki je del naše notranje samopodobe in uvida v notranjost samega sebe. Če jo sanjamo, se spreobrnimo v svoji notranjosti, saj nam ponazarja pot v notranjo blaženost in brezhibno blaginjo notranjih odnosov. Ponazarja pot vase, ko se spreobrnemo v svoji notranjosti, in nas da na prvo mesto v tisti situaciji, ko se znamo postaviti zase in si izboriti, kar nam pripada. To ni sebičnost, ampak pot notranje pravice. Če je v kontekstu drugih števil, nas opozarja na še potrebne spremembe, ki so potrebne, da se spreobrnemo v svoji notranjosti in v sebi najdemo notranji mir in pogum, ki nas hrabri na poti vase.

Ko je neko število v kontekstu drugih števil, to pomeni da ga izračunamo kot vsoto ponavljajočih se števil, ki se ponavljajo vsaj desetkrat v enem dnevu in nas tako opominjajo na potrebne spremembe. Ko števila sanjamo, se naša notranja samozavest prečiščuje in nam odpira nova vrata našega samorazvoja. Ne bodimo obremenjeni s števili, saj so le dodatek k notranjemu uvidu, ki nam odpirajo vrata k spremembam, ko se znajdemo v slepi ulici odpiranja potrebnih novih poti. Potrudimo se narediti na sebi tiste spremembe, ki so nujne za boljši jutri, in v sebi najdimo moč, ki nam jo pošilja duhovni svet v želji, da se spreobrnemo na poti vase in v sebi najdemo tisto moč, ki je potrebna, da zaživimo polno življenje, neobremenjeni s preteklostjo in v sebi najdemo najvišji smisel življenja samega, saj življenje ni samoumevno, če ga ne živimo polno.

Najvišje resnice življenja nas postavljajo na pot razuma notranjega uvida v stvari, ki se nam dogajajo v življenju, saj ko stvari in potrebne spremembe razumemo v svoji notranjosti, v samem bistvu, zaživimo polno življenje, ki nas osvobaja vseh krivic, ki so nam kadarkoli bile storjene, saj takrat prihaja čas da se zazremo vase in se potrudimo biti boljši iz dneva v dan in tako nas čakajo tiste spremembe, ki si jih želimo v svojem življenju, saj nam Bog iz dneva v dan na pot postavlja tiste ljudi, ki prinašajo notranjo radost in veselje v naše življenje in nam zaupajo in pripomorejo k lepoti našega življenja.

Duhovni pomen živali

Če se nam v sanjah velikokrat pokaže lev, nakazuje željo po prevladi v domačem okolju in ponazarja notranjo moč, ko si je želimo v svojem srcu. Žirafa nakazuje željo oz. potrebo po vstopu v novo okolje, saj v sebi nosi potenciale prilagajanja, kjer se pojavimo. Slon nakazuje prilagodljivost in ponazarja tudi moč v vsakdanjem življenju.

Živali na splošno nakazujejo potrebo po notranjem miru in notranjem zadovoljstvu, saj nas osvobajajo krivic preteklosti in polpreteklosti in v sebi nosijo moč po novem začetku. Miši ponazarjajo strah pred preteklostjo in zapiranje vase. Netopirji kažejo na nezaupanje do novih ljudi v naši okolici in nas odstranjujejo iz okolja, kjer se ne počutimo dobro. Podgane kažejo na neuravnovešenost notranjih čustev in občutkov in nam nakazujejo potrebne spremembe na čustvenem področju. Zebra kaže dvoličnost in potrebo po spremembah v vsakdanjem življenju, kadar se ne počutimo dobro v svoji koži.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabriela in Uriela

Sandi

www.meditacija-sandi.com; www.facebook.com/meditacija.sandi

Duhovni pomen znakov, simbolov in števil 1.del

se nadaljuje ...