Sila, ki vleče skupaj komplementarna partnerja, je izjemno močna (odlomek iz nove knjige Marjana Ogorevca)

Kako razložiti pojem komplementarnih partnerjev? V novi knjigi Marjana Ogorevca, Popolna združitev, zlitje v tantričnem odnosu, boste našli odgovore. 

Sila, ki vleče skupaj komplementarna partnerja, je izjemno močna (odlomek iz nove knjige Marjana Ogorevca) (foto: pixabay) pixabay
4. 12. 2021

Marjan Ogorevc je v novi knjigi popisal ljubezensko zgodbo Eda in Mete, komplementarnih partnerjev, ki sta se po dolgih letih znova našla in oživela odnos, začet v najstniških letih. Doslej še nista bila pripravljena brezpogojno ljubiti in se predati drug drugemu na vseh ravneh. Zdaj je prišel njun čas. Njuna naloga je nadaljevati partnersko zvezo, ustvarjeno že nekoč davno, v prejšnjih življenjih, jo izpopolniti in jo nadgraditi s tantrično prakso do stopnje doživljanja blaženosti in ekstaze. 

Odlomek iz nove knjige Marjana Ogorevca:

... Pozorno ga je poslušala, saj je hotela izvedeti čim več o tem, kar ju je po številnih skupnih življenjih in dolgih letih ločenosti v tem življenju s takšno silnostjo potegnilo skupaj. 

Povedal ji je, da je potrebno tudi razumevanje filozofije integralne biogronomije, ki omogoča globljo razlago in razumevanje sveta dvojnosti. Razložil ji je, da se je moralo najprej vse razdeliti na dva dela, na dve komplementarni polovici, da bi se vse ideje lahko izrazile na Zemlji na materialni ravni. Polarnost zagotavlja razliko, tako kot to v fiziki omogočata plus in minus. Med njima se ustvari napetost in posledično pretok energije, saj se polarnosti želita združiti. Da bi svet dvojnosti lahko obstajal, se morajo vibracije znižati. 

Vse, kar obstaja v karkšni koli obliki, ima brez izjeme svojo komplementarno polovico. Podobno je tudi pri moškem in ženski. Vleče ju skupaj, da bi ustvarila stanje enosti. Pri ljudeh je to komplementarni partner. Sila, ki vleče skupaj komplementarna partnerja, je veliko večja kot med dvema, ki to nista. Ta sila je nezadržna, nihče se ji ne more upreti, če pa se, za to potrebuje veliko energije, saj deluje proti naravnemu toku. Tvorec vsega, kar obstaja, skozi komplementarne partnerje izkuša svet dvojnosti zato, da bi s tem spoznal samega sebe in možnosti neskončnega izražanja zavesti. Tudi če mislimo, da so odločitve naše, gre za odločitve na višji ravni, ki so v skladu z namenom ponovnega spoznavanja enosti in popolne združitve moškega in ženske na vseh ravneh. 

Za trenutek ga je v svoji vse večji radovednosti prekinila z vprašanjem, od kod prihaja to učenje. Razložil ji je, da se je vse začelo z učenjem Izraelca Rafaela Rosena, ki pravi, da lahko na vsakega človeka gledamo kot na energijsko formo, vsaka forma pa vsebuje komplementarno energijo. Obe skupaj tvorita celoto. Podobno v taoizmu razlagajo jin kot žensko načelo in jang kot moško, načeli sta komplementarni, se dopolnjujeta. Komplementarna energija človeka je drug človek, ki mu rečemo komplementarni partner. Največkrat gre za moškega in žensko, možne pa so tudi istospolne povezave. Lahko se zgodi, da je eden utelešen na našem planetu, drugi pa na nekem drugem. Včasih nista oba utelešena istočasno ali pa je med njima velika razlika v letih. 

Ustavila ga je, v njej se je porajalo vse več vprašanj. Zanimalo jo je, ali je duši določen spol. Edo je z veseljem odgovarjal. Povedal ji je, da duša v svoji izvirni obliki nima spola, da je samo zavest, ki je del čiste zavesti. Šele v telesu se izrazi kot moški ali ženski princip. Zato je iz zornega kota duše vseeno, ali so pari istospolni ali raznospolni. 

Moški in ženska, ki sta komplementarna, imata posebno energijsko povezavo na višjih ravneh. Zavestna združitev komplementarnih partnerjev ustvari veliko večje energijsko polje, kot ga ima posameznik...

Prekinila ga je z logičnim vprašanjem, zakaj nismo že zdaj združeni s komplementarnim partnerjem. Odgovarjal ji je na kar se da enostaven način, kot so tudi vse stvari v resnici enostavne. Na stopnji zavesti, na kateri je naša civilizacija, komplementarna partnerja v večini primerov še ne moreta živeti skupaj. Človek si mora za srečno in uspešno življenje prizadevati brez doživljanja stanja enosti, ki izhaja iz združevanja komplementarnih partnerjev. Nas pa večna želja po združitvi nenehno sili, da iščemo svojo izgubljeno polovico. Ko jo najdemo, pa je to hkrati tudi povezava z absolutnim. 

... Knjigo Popolna združitev, zlitje v tantričnem odnosu lahko naročite TUKAJ. 

Poglejte si tudi PODKAST z Marjanom Ogorevcem: