Tesla in prosta energija: Zakaj Teslove ideje počivajo v predalih?

Ko so lastniki elektrarn in naftnega lobija v Ameriki videli, da je Tesla blizu odkritja proste energije, so ukrepali: podrli so stolp, uničili Teslov laboratorij.

Tesla in prosta energija: Zakaj Teslove ideje počivajo v predalih? (foto: pixabay) pixabay
27. 8. 2021

V fiziki devetnajstega stoletja je veljalo, da je svetloba valovanje etra. Eter naj bi napolnjeval celoten vesoljni prostor. V zadnjih letih stoletja sta ameriška fizika Michelson in Morley naredila eksperiment, ki naj bi potrdil obstoj etra. Dobila pa sta negativni rezultat. Presenečenje fizikov je bilo veliko, saj je bil eter temelj takratne fizike. Fiziki so predpostavljali, da je eter nepremičen in da se planet Zemlja giblje skozenj. Danes imamo o etru več znanja in vemo, da se eter, ki obdaja nebesna telesa, giblje z njimi, podobno kot se eterično telo telesa giblje s telesom. Eksperiment Michelson-Morley ja dal negativni rezultat, ker je bil zastavljen na napačni predpostavki: da se Zemlja giblje skozi mirujoči eter.

Einstein je bil eden glavnih akterjev, ki so izvrgli eter iz fizike, čeprav je to pozneje obžaloval, Tesla pa je bil med zagovorniki etra in je obsojal Einsteinovo idejo, da se svetloba lahko giblje skozi prazen prostor. Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje so fiziki odkrili nenavadno lastnost svetlobe, namreč, da ima svetloba isto hitrost, ko se gibljemo proti njenemu izvoru ali se od njega oddaljujemo. Tega pojava Newtonova fizika ni znala razložiti, Einstein je uporabil za opis pojava konstantne hitrosti svetlobe štiridimenzionalen prostor-čas nemškega matematika Minkowskega, ki je le dober matematični trik, ki opiše pojav, vendar ga ne razloži v fizikalnem smislu.

Vse, kar obstaja v vesolju, je le različna vibracija etra

V bistvu gre za to, da obstaja vsak izvor svetlobe v etru in svetloba je valovanje etra. Ko se izvoru približujmo, se frekvenca svetlobe poveča, ko se oddaljujemo, se frekvenca zmanjša, hitrost svetlobe pa ostane ista. Tesla je torej zagovarjal idejo, da je vse, kar obstaja v vesolju, le različna vibracija etra. Tudi materija je eter v zgoščeni obliki. Tesla ni bil naklonjen ideji, da je čas četrta dimenzija prostora, in imel je prav. Čas je le numerično zaporedje sprememb v etru, ki jih merimo z urami. V etru je vedno le SEDAJ.

Ker je bil Teslov model sveta veliko bližje resničnemu stanju v materialnem vesolju, kot ga je poznala uradna znanost, je Tesla prvi patentiral radio, naredil je naprave, ki so vodile plovila na daljavo, pravijo tudi, da je imel električni avtomobil, ki je črpal elektriko iz prostora. Um genija ima dve lastnosti: naravno inteligenco in ustvarjalno domišljijo. Tesla in Einstein sta bila genija, Einstein je bil bolj nadarjen v matematičnem opisu sveta, Tesla pa v domišljiji, kako uporabiti energijo etra za ustvarjanje proste energije. Einsteinove fizikalne teorije so matematični modeli, ki tako dobro opisujejo vesolje, da danes večina fizikov misli, da ti modeli obstajajo tudi v vesolju samem. Matematični opisi se doživljajo, kot da bi imeli fizikalni obstoj. Ta 'prevlada' matematike nad fiziko je glavni razlog, da je Teslovo delo razumljeno slabo, njegove ideje je uradna znanost dvajsetega stoletja pripoznala kot neuresničljive.

Zadnja leta se v fiziki Teslova vizija sveta ponovno pojavlja v modelu prostora kot supertekočine (angl. superfluid), ki je le novo ime za stari eter, zato bomo v tem članku nadaljevali kar s pojmom eter. Eter ima tri prostorske dimenzije X, Y in Z. Magnetno polje je v ravnini XY, električno polje je v ravnini XZ in svetloba je tridimenzionalno XYZ valovanje etra. V etru je čas le numerično zaporedje gibanja. Ko gibanje merimo z urami, dobimo trajanje.

Zakaj Teslove ideje počivajo v predalih?

Eter je lahko električno pozitivno ali negativno polariziran. Med poloma pa potem teče električni tok. Elektrika ne teče po žicah, teče okoli žic, ki so le vodilo za elektriko, podobno kot je struga reke vodilo za vodo. Tesla je predvideval, da je eter nad površino Zemlje negativno polariziran, pod površino Zemlje pa pozitivno polariziran. Zato je zgradil znameniti stolp, ki naj bi povezal negativno polje etra nad Zemljo s pozitivnim poljem etra pod Zemljo. Teslov stolp bi pridobival električno energijo brez vlaganja energije v sistem, podobno kot pri hidrocentralah, pri katerih pridobimo električno energijo iz kinetične energije padajoče vode.

Oddajni stolp t.i. svetovnega sistema na otoku Long Island malo pred dograditvijo (1905), vendar ga je Nikola Tesla najverjetneje iz etičnih razlogov zapustil pred začetkom delovanja.

Ko so lastniki elektrarn in naftnega lobija v Ameriki videli, da je Tesla blizu odkritja proste energije, so ukrepali: podrli so stolp, uničili Teslov laboratorij, Tesli pa so potem plačevali hotelsko sobo do njegove smrti. Niso bili naklonjeni ideji, da bi bila energija zastonj, in tudi danes ji niso. Zato Teslove ideje 'počivajo' v predalih. Ljudje, ki imamo znanje, da bi jih razvili, nimamo denarja, tisti, ki imajo denar, Teslovih odkritij ne marajo, kajti ta pomenijo konec monopola z energijo.

Najbrž ne veste, kako deluje atomska centrala. Povsem preprosto: delitev jeder urana sprosti ogromno toplotne energije, ki vodo spremeni v paro, ta pa poganja parno turbino, ki proizvaja elektriko. Podobno kot parno lokomotivo tudi atomsko centralo poganja para. Po naravnih kozmičnih zakonih človek ne bi smel posegati v atom in ne bi smel posegati v gen. Človek pa to počne predvsem zaradi denarja. Ceno že plačuje celotna populacija na planetu: onesnaženje Černobila in Fukušime, manipuliranje multinacionalke Monsanto in drugih z gensko spremenjenimi semeni, ki kalijo le eno leto. Stotine indijskih kmetov je naredilo samomor, ker so kupili gensko spremenjeni riž, ki naslednje leto ni kalil. Rusi so v parlamentu izglasovali, da je gensko pridelana hrana kriminal. To je res in upam, da jim bodo druge države sledile ter prepovedale gojenje gensko spremenjenih poljščin. Ruski znanstveniki tudi postavljajo Teslov stolp. Preboj na področju Teslovega dela se pričakuje v naslednjih desetih letih. Zemlja je najbrž eden najlepših planetov našega vesolja in Teslova prosta energija bo v prihodnosti postala eden glavnih energetskih virov našega planeta.

Srečko Šorli Amrit