Ali veste, katera izmed šestnajstih osebnosti ste?

6. 3. 2021
Deli
Ali veste, katera izmed šestnajstih osebnosti ste? (foto: pixabay)
pixabay

Ljudje že od nekdaj sestavljajo sheme, ki poskušajo opisovati in razvrščati naše osebnosti. Od štirih temperamentov starodavnih civilizacij pa vse do najnovejših dosežkov v psihologiji se zdi, da nas vodi težnja po boljšem razumevanju samih sebe.

Z analiziranjem ljudi se poskuša kompleksnost človeške osebnosti uokviriti v natančno opredeljene modele, kar nam zaenkrat še ni popolnoma uspelo. Nismo pa daleč – nekatere metode že zelo dobro zajemajo naše najpomembnejše osebnostne lastnosti, s katerimi lahko že zelo natančno razlagamo in napovedujemo naše vedenje. 

Eno izmed njih lahko najdete na 16personalities.com.  Spletna stran vsebuje brezplačen osebnostni test in glede na ugotovljeni tip osebnosti ponuja informacije, ki naj bi spodbudile osebnostno rast in boljše razumevanje sebe in svojih odnosov.

Osebnost sicer ni edini dejavnik, ki vodi naše vedenje. Na naša dejanja vpliva tudi okolje, naše izkušnje, naši individualni cilji... Zato razlaga osebnosti opisuje verjetnosti obnašanja ljudi, ki pripadajo določenemu tipu, opisuje njihove težnje in indikatorje. Še vedno pa lahko obstajajo pomembne razlike med ljudmi, ki si delijo enak osebnostni tip, so zapisali na spletni strani.

Pristop portala 16 Personalities temelji na dveh različnih filozofijah. Prva sega v začetek 20. stoletja, bila je zamisel Carla Gustava Junga, očeta analitične psihologije. Jungova teorija psiholoških tipov je ena najvplivnejših stvaritev v osebnostni tipologiji in je navdihnila številne kasnejše teorije. Eden njegovih ključnih prispevkov je bil razvoj koncepta introverzije in ekstraverzije – predpostavil je, da vsak izmed nas spada v eno izmed teh dveh kategorij, bodisi s poudarkom na notranjem svetu (introvert) bodisi na zunanjem svetu (ekstravert).

Poleg introverzije in ekstraverzije je Jung skoval koncept t. i. kognitivnih funkcij, ločenih v kategoriji presoje ali zaznavanja (ang. judging or precieving). Po Jungu se vsaka oseba nagiba k eni od teh dveh kognitivnih funkcij in se na njo zanaša v vsakodnevnih situacijah. V 20. letih prejšnjega stoletja pa je Jungovo teorijo opazila Katharine Cook Briggs, ki je kasneje s svojo hčerko Isabel Briggs Myers razvila priročen način za opis in razlago vrstnega reda jungovskih preferenc vsake osebe z uporabo štirimestnih kratic, ki se je oblikoval v indikator tipov osebnosti, imenovan Myers-Briggs Type Indicator (krajše MBTI).

Za razumevanje svoje osebnosti pa ne potrebujete poglobljenega znanja Jungove teorije, dovolj je le, da izpolnite osebnostni vprašalnik na portalu 16personalities.com, ki vam nato glede na rezultat izpiše podroben profil vaše osebnosti.

Poleg tega lahko preverite, katere slavne osebnosti si z vami delijo enak osebnostni tip. Ob prebiranju svojega osebnostnega profila boste zagotovo naleteli na kakšno informacijo, ki vam bo omogočila boljše razumevanje samega sebe in odprla novo pot v vašo notranjost.