Kako se oblikuje naša samopodoba (in kako jo lahko še spremenimo)

1. 7. 2024 | Uredništvo
Deli
Kako se oblikuje naša samopodoba (in kako jo lahko še spremenimo) (foto: profimedia)
profimedia

Naša samopodoba je dinamična in se spreminja. Ustvarjanje in razvijanje pozitivne samopodobe je proces, ki lahko traja vse življenje.

Kaj je samopodoba?

Samopodoba je celota predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj in drugih psihičnih vsebin, ki jih človek pripisuje samemu sebi.

Je osebni pogled ali mentalna slika, ki jo imamo o sebi. Lahko bi rekli tudi, da je samopodoba 'notranji slovar', ki opisuje značilnosti nas samih, vključno s takšnimi, kot so inteligenten, lep, grd, nadarjen, sebičen in prijazen. Te značilnosti tvorijo skupen prikaz naših prednosti (dobrih plati) in slabosti (napak) tako, kot jih mi sami vidimo.

Kako se razvije samopodoba?

Samopodoba je priučena. Na njeno formiranje imajo velik vpliv izkušnje iz zgodnjega otroštva, še posebno tiste s starši in vzgojitelji. Ti vplivi so ogledala, ki nam odsevajo našo podobo. Naše izkušnje z drugimi, kot so kasneje učitelji, prijatelji in širša družina, nato še dopolnjujejo našo podobo v ogledalu.

Odnosi krepijo naše mnenje in občutke o nas samih.

Podoba, ki jo vidimo v tem notranjem ogledalu, je lahko resničen ali izkrivljen pogled na to, kdo v resnici smo. Na podlagi tega pogleda razvijemo pozitivno ali negativno samopodobo. Prednosti in slabosti, ki smo jih sprejeli kot 'dejstvo', vplivajo na to, kako delujemo danes. Nenehno sprejemamo informacije in se ocenjujemo na več področjih, kot so telesni videz (kako sem videti?), uspešnost (kako mi gre?) in odnosi (kako pomemben sem?).

S pozitivno samopodobo prepoznamo in si lastimo svoje prednosti in potenciale, hkrati pa smo realistični glede svojih obveznosti in omejitev. Z negativno samopodobo se osredotočamo na svoje napake in slabosti ter izkrivljamo neuspehe in nepopolnosti.

Samopodoba je pomembna, saj to, kako razmišljamo o sebi, vpliva na naše počutje ter na naše odnose z drugimi in svetom okoli nas.

Pozitivna samopodoba lahko izboljša naše telesno, duševno, socialno, čustveno in duhovno počutje. Po drugi strani pa lahko negativna samopodoba zmanjša naše zadovoljstvo in sposobnost delovanja na teh področjih.

Negativna samopodoba

Je samopodobo mogoče spremeniti?

Samopodoba ni trajno določena. Del naše samopodobe je dinamičen in se spreminja.

Naučimo se lahko razviti bolj zdrav in realen pogled nase ter tako izzovemo izkrivljanja v ogledalu. Spremembe samopodobe se nam dogajajo skozi celo življenje.

Zdrava samopodoba se začne graditi z učenjem sprejemanja sebe in ljubezni do sebe. Pomeni tudi, da nas drugi ljudje sprejemajo in imajo radi.

Prijemi, s katerimi lahko pričnete razvijati pozitivno samopodobo:

1. Naredite popis svoje samopodobe:

 • Sestavite seznam svojih pozitivnih lastnosti.
 • Prosite druge pomembne osebe, naj opišejo vaše pozitivne lastnosti.

2. Opredelite osebne cilje in naloge, ki so razumni in merljivi.

3. Soočite se z izkrivljenim mišljenjem:

 • Prepoznajte in raziščite vpliv etiket (zmerljivk, podcenjevanj) iz otroštva.
 • Ne primerjajte se z drugimi.

4. Pričnite razvijati svoje prednosti.

5. Naučite se imeti radi sebe.

6. Pomagajte si s pozitivnimi afirmacijami.

7. Ne pozabite, da ste edinstveni.

8. Spomnite se, kako daleč ste prišli.

"Če želite zares živeti.... morate imeti ustrezno in realistično samopodobo, s katero lahko živite. Ugotoviti morate, da je vaš 'jaz' sprejemljiv za 'vas'. Imeti morate zdravo samospoštovanje. Imeti morate 'jaz', ki mu lahko zaupate in v katerega lahko verjamete. Imeti morate 'jaz', ki se ga ne sramujete 'biti' in ki ga lahko svobodno ustvarjalno izražate, namesto da bi ga skrivali ali prikrivali." - Dr. Maxwell Matze

Kaj je telesna samopodoba?

Telesna samopodoba je del samopodobe. Naša telesna samopodoba vključuje več kot to, kako smo videti ali kako nas vidijo drugi. Nanaša se tudi na to, kako razmišljamo, čutimo in se odzivamo na lastno dojemanje svojih telesnih lastnosti.

Kako se oblikuje naša samopodoba

Naša telesna samopodoba je lahko izkrivljeno negativna zaradi več vplivov iz okolja in nas samih, med katerimi so poglavitni:

 • Slaba splošna samopodoba: Če imate o sebi slabo mnenje, se redko pohvalite in dvomite v lastno vrednost, potem imate verjetno slabo splošno samopodobo, kar negativno obarva tudi telesno samopodobo.
 • Perfekcionizem: Človek, ki verjame, da mora biti popoln, če naj bo nekaj vreden, in, da so napake nekaj groznega, bo pogosto enako kritičen tudi do svojega telesa. Posebnosti svojega telesa tako ne bo videl kot nekaj lepega in unikatnega, temveč kot napako in pomankljivost.
 • Pritisk medijev: Izpostavljenost retuširanim podobam zvezdnikov in manekenk vsiljuje nerealne (in nedosegljive) lepotne standarde. Slaba telesna samopodoba nastane, ko te podobe pričnemo videti kot 'normalne' in smo prepričani, da bi morali tudi mi izgledati tako kot računalniško prepopravljene podobe z naslovnic.
 • Družbena omrežja: Na našo telesno samopodobo lahko negativno vplivajo tudi prijatelji in znanci z družbenih omrežij, ki neprestano objavljajo samo fotografije, na katerih so videti bolje kot v resničnem življenju (še posebno, če pogosto objavljajo fotografije, ki so popravljene s filtri). Če se s temi fotografijami primerjamo, se lahko samim sebi hitro zdimo čudni, ker smo včasih skuštrani, s podočnjaki ali mozoljem sredi čela.
 • Negativne izkušnje: Če so vas v šoli vrstniki dražili glede videza, ste doživeli neprijetno spolno izušnjo ali pa v povezavi s svojim telesom doživeli hudo travmo in celo zlorabo, so te izkušnje kaj lahko negativno obarvale vašo telesno samopodobo. Zaradi takšnih izkušenj so se pri vas morda oblikovala popačena prepričanja, da ste grdi ali za druge neprivlačni.
 • Privzgojena negativna prepričanja: Če ste odraščali v družini, v kateri je bila golota zasramovana, seks pa tabu, ste kot otrok vsaj delno to verjetno ponotranjili. Kot otroci smo tudi sicer zelo dovzetni tudi za neizrečena prepričanja staršev, zato imajo otroci skrbnikov s slabo telesno samopodobo pogosto tudi sami negativno telesno samopodobo.

Na drugi strani pa je pozitivna telesna samopodoba, ki v psihološkem in siceršnjem oziru prinaša številne dobrobiti.

Ljudje s pozitivno telesno samopodobo izkušajo manj depresije in imajo tudi sicer bolj pozitivno splošno samopodobo. So tudi bolj zadovoljni z življenjem, čutijo manj medosebne tesnobe in redkeje trpijo za kakšno od oblik motenj hranjenja.

Ali lahko izboljšamo svojo telesno samopodobo?

Tudi telesna sampodoba ni nekaj fiksnega. Naše izkušnje s telesom se s staranjem spreminjajo in vsako življenjsko obdobje je povezano z novimi označevalci telesne samopodobe. Ohranjanje pozitivne telesne samopodobe je tako vseživljenjski proces.

Spreminjanje negativne telesne samopodobe pomeni več kot le spreminjanje našega telesa, kar veliko ljudi skuša narediti z uravnavanjem telesne teže in prek kirurgije. Ob tem gre na tem mestu zagotovo pripomniti, da učenje pozitivnega odnosa do nepopolnega telesa dokazano povečuje zmožnost hujšanja.

Spreminjanje telesne samopodobe dejansko pomeni, da spremenimo naš način razmišljanja, čustvovanja in odzivanja na svoje telo.

Lepotna operacija je lahko sredstvo za spreminjanje našega pogleda nase, a še tako obsežna zunanja preobrazba zahteva tudi obsežne notranje spremembe, če naj bi se to zares odrazilo v naši telesni samopodobi.

Da bi izboljšali svojo telesno samopodobo, boste morali storiti naslednje:

 • Raziščite svojo osebno telesno podobo z njenimi prednostmi in omejitvami.
 • Soočite se z miselnimi izkrivljanji, povezanimi z vašim telesom.
 • Izpodbijte zavajajoče predpostavke o telesnem videzu.
 • Sprejmite in vzljubite to, kar ste.
 • Bodite zadovoljni s svojim telesom.
 • Doživite pozitivne izkušnje s svojim telesom.
 • S pozitivnimi afirmacijami postanite zaveznik svojemu telesu.

Vizualizirajte svoj jutrišnji jaz

"Domišljija je začetek ustvarjanja. Predstavljate si, kar si želite, nato si želite, kar si predstavljate, in končno boste ustvarili to, kar si želite." - George Bernard Shaw

Najpomembnejši dejavnik pri osebni rasti (in hkrati razvoju pozitivne sampodobe) je vizualizacija vašega uspeha in želenih rezultatov. 

Kot pravi avtor Remez Sasson: "Ne glede na to, kakšno življenje trenutno živite, imate moč vizualizirati drugačno življenje, drugačno resničnost. Če boste vizualizirali drugačno in boljše življenje in ne boste dovolili, da bi v vaš um prišle nasprotne misli, boste ohranili veliko upanje in pričakovanja ter nekega dne stvari, ki jih vizualizirate, spremenili v resničnost."

Povezati se morate s svojim prihodnjim jazom, z jazom, ki je dosegel svoj cilj.

Z uporabo meditacije lahko vizualizacijo uporabite za vnovično preizkušanje prihodnjih dogodkov, preden se zgodijo. Z vizualizacijo in meditacijo boste reprogramirali svojo podzavest in ustvarili trajne spremembe.

Povzeto po Cleveland Clinic, Hočem več, School of self image in drugih virih.

Preberite si tudi:

Novo na Metroplay: Lahko spreminjamo življenja ljudi | dr. Marko Bošnjak, predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice