Le ljubezen lahko spolnost spremeni v praznik življenja

Spolnost nam je bila dana kot najmočnejše in najpopolnejše sredstvo za plemenitenje nas in našega partnerja.

Le ljubezen lahko spolnost spremeni v praznik življenja (foto: Shutterstock) Shutterstock
2. 1. 2015

Ker nismo le materialna, temveč v prvi vrsti duhovna bitja, spolni odnos obsega združevanje tako telesa kot duha. Opuščanje duhovnega stika je tragična napaka, kajti z reduciranjem duhovnosti se obsodimo na istovetenje z nepopolnim, minljivim in boleznim podvrženim telesom, ki je le orodje duše, ne pa naše bistvo.

Resnično velik dogodek je zlitje duš; tako dosegamo kozmični spoj dveh izvornih polarnosti in dosegamo stanje božanske enosti in popolnosti. Zlitje duš je možno le ob popolni predaji partnerju (partnerici), kadar je med njima iskrena ljubezen.

Združen tok spolne energije skozi telesi ljubečega para ustvarja osupljive učinke za oba: zdravi njuni telesi, polni vse organe z vitalno energijo in prinaša vsesplošno blagostanje telesa in duha; odpira in krepi duhovne darove in plemeniti človeka. Zato prava spolnost zagotavlja človeku telesno in duhovno blagostanje.

Po spolnem padcu je spolnost izgubila duhovno komponento. Seks je postal združevanje dveh teles zaradi telesnih užitkov; ljubezen med partnerjema zanj ni več pogoj. Toda prav ljubezen je tista, ki spolnosti da resnično moč in spolni odnos spremeni v tisto, kar je nekoč bil: praznik življenja.

Odlomek iz kolumne Zorana Železnikarja, ki je objavljena v januarski reviji Sensa (v prodaji od 5. decembra 2014).