Resnično velik dogodek je zlitje duš skozi SPOLNOST

Spolnost nam je bila dana kot najmočnejše in najpopolnejše sredstvo za plemenitenje nas in našega partnerja.

Resnično velik dogodek je zlitje duš skozi SPOLNOST (foto: shutterstock) shutterstock
22. 1. 2023

Ker nismo le materialna, temveč v prvi vrsti duhovna bitja, spolni odnos obsega združevanje tako telesa kot duha. 

Resnično velik dogodek je zlitje duš; tako dosegamo kozmični spoj dveh izvornih polarnosti in dosegamo stanje božanske enosti in popolnosti. Zlitje duš je možno le ob popolni predaji partnerju (partnerici), kadar je med njima iskrena ljubezen.

Združen tok spolne energije skozi telesi ljubečega para ustvarja osupljive učinke za oba: zdravi njuni telesi, polni vse organe z vitalno energijo in prinaša vsesplošno blagostanje telesa in duha; odpira in krepi duhovne darove in plemeniti človeka. Zato prava spolnost zagotavlja človeku telesno in duhovno blagostanje.

Po spolnem padcu je spolnost izgubila duhovno komponento. Seks je postal združevanje dveh teles zaradi telesnih užitkov; ljubezen med partnerjema zanj ni več pogoj. Toda prav ljubezen je tista, ki spolnosti da resnično moč in spolni odnos spremeni v tisto, kar je nekoč bil: praznik življenja.

Odlomek iz kolumne Zorana Železnikarja